Tagfelvétel

1.A. Belépés, tagfelvétel, rendes tagi viszony

Az egyesület rendes tagja (a továbbiakban: rendes tag) lehet bármely jogi személy, amely kutató (piac-, vélemény-, hálózatkutató), piac- vagy adatelemző, próbavásárló tevékenységet gyakorol, elfogadja az egyesület Alapszabályát, belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, rendelkezik két egyesületi rendes tag ajánlásával, és fizeti az egyesületi tagdíjat. A tagok jogaikat törvényes képviselőik vagy meghatalmazottjaik útján gyakorolhatják.

Nem lehet az egyesület tagja olyan gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselői vagy vezető állású munkavállalói vagy tagjai (tulajdonosai) közül bárki három éven belül olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy többségi szavazati joggal/tulajdoni hányaddal bíró tagja volt, amely felszámolással vagy egyéb módon úgy szűnt meg, hogy a megszűnt gazdasági társaság hitelezőinek kielégítése nem történt meg. Amennyiben valamely egyesületi tagcég vezető tisztségviselői vagy vezető állású munkavállalói vagy tagjai (tulajdonosai) közül bárki három éven belül olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy többségi szavazati joggal/tulajdoni hányaddal bíró tagja volt, amely a cégjegyzékből való kényszertörléssel szűnt meg, úgy az egyesület etikai bizottságának minden esetben vizsgálnia kell, hogy a kényszertörlésre okot adó eset kapcsán történt-e olyan etikai vétség, amely az egyesület intézkedését igényli. Etikai vétségnek minősül többek között, ha a társaság vezető tisztségviselője, vagy vezető állású munkavállalója, vagy többségi szavazati joggal/tulajdoni hányaddal bíró tagja eltiltás hatálya alatt áll.

Éves árbevétel/Ft
Tagdíj/év
0-50 millió
100 000 Ft
50-100 millió
150 000 Ft
100-500 millió
200 000 Ft
500-
300 000 Ft
Az aktuális tagdíjat mindig a megelőző év mérlegadata alapján határozzuk meg.

 

Tagi belépési nyilatkozat letöltése »

ARIOSZ
CORVINUS
bell research
cognative
KutatóCentrum
KUTATÓPONT
MAST
MEDIAMETER
Óbudai Egyetem
SzocioGráf
TREND INTERNATIONAL