Szövetség

A Piackutatók Magyarországi Szövetsége

A Szövetség

  • a hazai piac- és véleménykutatás önszabályozó, érdekképviseleti és piacvédő szerve,
  • a kutatási szakma képviselője az ügyfelek, a válaszadók, a törvényalkotás és az iparág további érintettjei felé,
  • aktív piacformáló és piacnövelő erő,
  • iparágfejlesztő szakértőbázis,
  • kapcsolatszervező és lobbierő,
  • szakmai klub és aktív fórum,
  • nemzetközi és hazai szakmai szervezetek partnere.

Az 1997-ben alakult PMSZ tagjai a kutatói szakma fejlődése és fejlesztése iránt elkötelezett, a Szövetség munkáját aktívan támogató, felelős piac- és véleménykutató cégek.

 

Mit tesz a PMSZ – és ezzel hogyan szolgálja a hazai kutatási iparágat?

 

1. A PMSZ képviseli a kutatási szakmát

A Szövetség az iparág szervezeteként a hazai piac- és véleménykutatási szakma képviselője “a kutatókkal” folytatott párbeszédekben, az iparágat érintő kérdésekben, ügyekben a kormányzat és a jogalkotás, a megbízói oldal, a válaszadók, a sajtó és az egyéb iparági érintettek felé.

Gyakorlat: az Elektronikus Hírközlési Törvény módosításának 2011-es szakmai egyeztetése során a PMSZ társszervezetekkel hatékonyan együttműködve védte védte ki a szakmát hátrányosan érintő jogszabály-módosításokat, amelyeknek a korlátozásai ellehetetlenítették volna a hazai telefonos piac- és véleménykutatást.

2. A PMSZ védi a piacot, az iparág és a tagság érdekeit

Fellépünk a piackutatás hírnevét aláásó kezdeményezések ellen, a minőségi kutatást elhatároljuk a szakmaiatlan, illetve nem piackutató cégektől, amelyek rontják tagszervezeteink piaci esélyeit és működési feltételeit.

Érdekegyeztetési fórumot teremtünk, kamaraként „házon belül” kezeljük a tagok, az ügyfelek és a válaszadók felől érkező megkereséseket, panaszokat, vitás ügyeket.

Gyakorlat: szövetségi szintű fellépéssel és kommunikációval védjük a szakmát az iparágat ért támadások esetén; vitás kérdésekben szakmai állásfoglalásokkal segítjük a hozzánk forduló kutatókat és ügyfeleket; az etikai ügyekben bizottság jár el; bírósági ügyekben igazságügyi szakértőként működünk közre.

3. A PMSZ népszerűsíti a piackutatást, növeli a kutatási piacot

Elősegítjük az iparág prosperálását és azt, hogy az érintettek – ügyfelek és válaszadók – pozitív attitűdöket alakítsanak ki a piackutatással kapcsolatban, ami a piac növekedését és a válaszadási hajlandóság javulását eredményezi.

Gyakorlat: portál jellegű honlapot üzemeltetünk, és havi hírlevelet adunk ki, amely hírt ad a szakma történéseiről, tagszervezeteink friss kutatásairól, és szakmai tudásbázisként szolgál; szakmai partnerként jelenünk meg a kutatással és a marketinggel kapcsolatos eseményeken; saját rendezvényeinken hozzuk közelebb a kutatást az ügyfelekhez.

4. A PMSZ formálja a szakmát, alakítja a kereteket

Állásfoglalásokkal, ajánlások és szabályzatok kidolgozásával és honosításával segítjük a szakma és a tagszervezetek fejlődését, a minőségi kutatócégek megkülönböztetését, valamint az ügyféloldalon a tenderek kiírását.

A piackutatási iparág és tagjaink érdekeit összefogjuk és képviseljük, befolyásolva a kutatást érintő jogszabályi környezet alakítását.

5. A PMSZ iparági szakmai fórumot teremt

Tagszervezeteink részére biztosítjuk a szakmai párbeszéd és eszmecsere platformját; a kutatócégek kérdéseire szakértőink adnak választ és tanácsot.

Gyakorlat: a szakma aktuális kérdéseit a PMSZ Szakmai Klub rendezvényein és workshopokon vitatjuk meg, szakértők bevonásával.

6. A PMSZ támogatja és népszerűsíti tagszervezeteit

Tagcégeink „mögé állva” megjelenési lehetőséget biztosítunk kommunikációs csatornáinkon: a havi hírlevélben, a Szövetség honlapján, szakmai rendezvényeken, a sajtóban, az oktatásban, illetve szakmai projektek oldalain. A honlap szakmai adatbázisként segíti a megbízókat az ügynökségek kiválasztásában. A publicitás növeli a tagcégek ismertségét, és pozitív imázzsal járul hozzá elismertségükhöz.

Gyakorlat: tagszervezeteinknek publikációs felületet nyújtunk honlapunkon és havi hírlevelünkben, illetve a támogatott szakmai rendezvényeken megjelenési lehetőségeket szervezünk.

7. A PMSZ az ESOMAR és a szakmai szervezetek aktív partnere

A Szövetség részt vesz a nemzetközi szakmai ajánlások előkészítő munkáiban, az ESOMAR hivatalos magyarországi honosító partnereként tagjaink első kézből kapják meg az útmutatásokat, a hazai viszonyokhoz igazodó kiegészítések, illetve szakmai konzultáció lehetőségével.

A piackutatási iparág képviselőjeként együttműködünk a kutatáshoz kapcsolódó és marketinges szakmai szervezetekkel.

Gyakorlat: aktív kapcsolatot ápolunk az ESOMAR-ral, és segítjük a nemzetközi szervezet hazai munkáját; részt veszünk a marketinges szakmai szövetségek együttműködésében és közös kezdeményezéseiben.

8. A PMSZ szakmai rendezvényeket szervez és megjelenik más eseményeken

A kutatási konferenciákon, illetve társszervezetek rendezvényein a szakmai értékek és érdekek megjelenítésére és tagszervezeteink népszerűsítésére törekszünk; workshopokat rendezünk tagjaink közös céljainak megvalósítására. Tagszervezeteink megjelenését saját és partnereink eseményein kedvezményekkel segítjük.

Gyakorlat: Szakmai Klubot és workshopokat szervezünk, támogatjuk a Piackutatás Napja konferenciát és egyéb rendezvényeket, valamint az Országos Piackutatási Diákversenyt.

9. A PMSZ összeállítja az éves iparági statisztikát

Az önkéntes adatszolgáltatáson alapuló aggregációval felmérjük az iparág helyzetét, és segítjük a piaci szereplők tisztánlátását. A nemzetközi iparági felmérések eredményeit megosztjuk és megvitatjuk tagjainkkal.

Gyakorlat: az ESOMAR hazai partnereként éves rendszersséggel készítjük el az iparági statisztikát, amely sarokszámait és az iparág teljesítményének értékelését széles körben publikáljuk.

10. A PMSZ a minőségi szemlélet képviselője

Kidolgozzuk és érvényesítjük a szakmai sztenderdeket, valamint közös minőségbiztosítási alkalmazásokkal és kommunikációval támogatjuk a minőségi kutatócégeket.

Gyakorlat: állásfoglalásokkal és útmutatásokkal segítjük a szakmát; az ESOMAR partnereként részt veszünk a nemzetközi szakmai szabványok és ajánlások kidolgozásában, valamint honosítjuk s népszerűsítjük az útmutatásokat; kidolgoztuk a PIXER minőségbiztosítási rendszert, amelyet az iparág rendelkezésére bocsátottunk.

 

Amennyiben felelősséget érez a kutatási szakma iránt, csatlakozzon Ön is a PMSZ munkájához!

ARIOSZ
CORVINUS
bell research
cognative
KutatóCentrum
KUTATÓPONT
MAST
MEDIAMETER
Óbudai Egyetem
SzocioGráf
TREND INTERNATIONAL