2008. 02. 28.
A Szövetség tagjai

Hitvallás
A PMSz 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy a piackutatási szakmát fejlessze, jó hírnevét megőrizze. Törekszik annak bizonyítására és közismertté tételére, hogy a szervezeti tagság garanciát jelent a kutatási eredmények tudományos megalapozottságra és a kutatás hitelességére. www.pmsz.org
Impresszum
Kiadja a Piackutatók Magyarországi Szövetsége
I. évfolyam, 2. szám -
2008. február


Ha témába vágó híre, információja van, kérjük, küldje el a pmsz@pmsz.org címre.

PMSZ Hírlevél

Szakmai újdonságok a piackutatás területéről

Rovatok:

1. PMSZ-HÍREK

A KUTATÁSI SZAKMA ÚJ NEMZETKÖZI KÓDEXE

Széles körű szakmai egyeztetést követően 2007 végén az ESOMAR-tagok megszavazták a kutatási szakma új kódexét, amely tartalmazza a piac- és véleménykutatásokra, valamint a társadalomtudományi kutatásokra egyaránt kötelező érvényű alapelveket.

A 2008 januárjában megjelent nemzetközi kódex a negyedik átdolgozott kiadás, amelynek fordítását a PMSZ elkészíttette, és ezúttal ajánlja a szakma figyelmébe. Az új kódex nagy hangsúlyt fektet a kutatásokban résztvevők magánszférájára és az adatvédelemre, figyelembe véve azokat a technológiai fejlesztéseket és jogi fejleményeket, amelyek a kutatási szakma szempontjából e téren meghatározóak. A Kódexet a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC - International Chamber of Commerce) és az ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) dolgozta át.

A Kódexben lefektetett minőségi követelményrendszer felállításával és betartásával a piackutatók, illetve megrendelőik a piackutatás iránti erkölcsi és szakmai felelősségüket kívánják kinyilvánítani. A Piackutatók Magyarországi Szövetségének tagszervezetei magukéinak vallják ezeket az elveket.

Bővebben:
www.pmsz.org/index.php?page=sajtoanyagok&id=159

2. LEGÚJABB KUTATÁSOK

2.1 A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI PIACA

Az elmúlt időszakban a szolgáltatók fix telefóniából származó bevétele folyamatosan csökkent, újabb és újabb kihívások elé állítva a szereplőket, miközben az üzleti mobilpiac még képes a bővülésre.
A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentésben éves rendszerességgel méri fel keresleti oldalról a távközlési szolgáltatások piacát: a fix- és mobiltelefóniát, az internet-hozzáféréseket, valamint az adat- és üzleti kommunikációt. A részpiacok adatait összegző és értelmező, a fejlődés trendjeit vizsgáló szakértői elemzés szerint 2007-ben a legalább egy főt foglalkoztató hazai társas vállalkozások esetében a piac nagysága 260-280 milliárd forint körül alakult.

Bővebben:
www.pmsz.org/index.php?page=kutatasok&id=168

2.2 BLOGOK ÉS FÓRUMOK: AZ ONLINE FOGYASZTÓI INFORMÁCIÓGYŰJTÉS GYAKORLATA ÉS TANULSÁGAI

Az internetes tartalmak (cikkek, fórumhozzászólások, blogbejegyzések) feldolgozásához a pszichológiában és a többi társadalomtudományban használt tartalomelemzés módszerét használta a BMB Focus kutatása, amely a T-Com Csoport interneten megjelenő imázsát vizsgálta. A módszer segítségével a szövegadatokból olyan következtetések vonhatók le, amelyek a közleményekben nyíltan nincsenek kimondva, de a szöveg szerkezetéből, az elemek együttes előfordulásából és azok törvényszerűen visszatérő sajátosságaiból kiolvashatók.

A tartalmak részletes elemzése rámutatott, hogy a vizsgálatba bevont internetezők a T-Com legfőbb konkurenseként a UPC-t tartják számon. Az imázs a más hasonló mamut cégek (OTP, MÁV, BKV, Magyar Posta) negatív elemeit hordozza. Leggyakrabban a "kisember" által vívott heroikus küzdelem frusztrációiról olvashatunk a neten. Gyakori téma a hosszadalmas ügyintézés, az ügyféladatok nehézkes vagy pontatlan vezetése. Megjelennek építő szándékú tartalmak is, mint például trükkök, jó tanácsok az ügyintézés hatékonyságának javítására.

Bővebben:
www.pmsz.org/index.php?page=kutatasok&id=162

2.3 ÚJ TECHNIKA AZ ONLINE KUTATÁSOKBAN - AZ EYE TRACKING

Az NRC bővítette kutatási technikáinak körét, így most már azt is képes vizsgálni, hogy milyen irányba mozog egy kutatásban résztvevő személyek szeme és mire fókuszálnak, miközben néznek egy képet vagy egy weboldalt. Ez a megoldás az Eye Tracking (szemmozgás követés), ami olyan egyedülálló információkat szolgáltat a vizsgált személyekről, amelyeket eddig egyetlen módszerrel sem tudtak ilyen pontosan mérni a kutatók.

A szemmozgás követése során kapott eredmények egyértelműen rávilágítanak arra, hogy mi ragadja meg a látogatók figyelmét, így kiváló segítség többek között weblapok készítéséhez, módosításához, reklámok, hirdetések, szórólap vagy újságcikk teszteléséhez.

Az eye trackinggel olyan információkhoz juthatunk, amelyeket hagyományos módszerekkel nem tudunk mérni, hiszen az eye tracking a látogatók spontán reakcióját vizsgálja. A módszer kidolgozásában és alkalmazásában az együttműködő partner a Meroving Internetkutató Kft.

Bővebben:
www.pmsz.org/index.php?page=kutatasok&id=167

2.4 KUTATÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM HATÁSAIRÓL

A 2007-es reformok hatására a magyar orvostársadalom hangulatát alapvetően meghatározza a létbizonytalanság és a káosz érzése, ami főként az intézkedéseket övező információhiányból fakad. A megkérdezett orvosok több intézkedéssel nem értettek egyet, úgy érezték nem a szakmai szempontok dominálnak a döntések hátterében. Ugyanakkor bár a többségük a vizitdíj bevezetésével sem értett egyet, úgy vélik, ha visszavonásra kerülne, jelentős hiányt okozna, főként az alapellátásban - derült ki a Szinapszis Kft. komplex, kvalitatív, kvantitatív és szekunder elemzéseket tartalmazó piackutatásából.

Bővebben:
www.pmsz.org/index.php?page=kutatasok&id=169

2.5 PASSZÍV, HAGYOMÁNYOS, SOKOLDALÚ ÉS INTERAKTÍV INTERNETHASZNÁLÓK

Az internethasználat területei két dimenzióba rendeződnek. Az egyik egy hagyományos típusú használat, amely elsősorban az általános információszerzést, levelezést foglalja magában, míg a másodikra a fejlettebb, interaktívabb felhasználás a jellemző, mint például az online médiahasználat, letöltések, vásárlás. A legutóbbi MASMIbusz eredményei szerint a magyar felnőtt internetezők tábora a következő négy csoportba sorolható e két dimenzió mentén: passzívak, hagyományos célú felhasználók, sokoldalú használók és interaktívak.

Bővebben:
www.pmsz.org/index.php?page=kutatasok&id=170

3. Nemzetközi hírek

MARKET RESEARCH EXPLAINED

- ezzel a címmel jelentetett meg nemrég az ESOMAR könnyen olvasható, bevezető jellegű szakkönyvet. A kiadványt nem gyakorló szakembereknek szánják, hanem olyan érdeklődőknek, akik meg akarják érteni, milyen szerepet tölt be a piackutatás a döntéshozatal javításában objektív, megbízható adatok előállítása, elemzése révén.

ISBN: 9283102150

Bővebben:
www.esomar.org/web/publication/book.php?id=1746

4. Konferencia

KÉZ/B/EN FEKVŐ FIZETÉSI MEGOLDÁSOK

Mobil konferencia a mobilfizetés jelenéről és a benne rejlő lehetőségekről a Magyar Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület szakmai támogatásával
Időpont: 2008. április 22.
A konferenciát a PMSZ tagszervezetei 20 százalékos kedvezménnyel látogathatják.

Bővebben:
www.pmsz.org/index.php?page=kutatasok&id=163