csoportinterjú

Csoportinterjú

Bár gyakran a fókuszcsoport szinonimájaként említik a csoportinterjú – még ha számos közös vonást mutat is azzal – nem azonos a fókuszcsoporttal. A csoportinterjú, amely a résztvevők nagyon pontos szempontok szerint történő kiválasztásán alapul, hatékony eszköze a csoportdinamikai jelenségek kiaknázásának, jól alkalmazható egymással ellentétes álláspontok ütköztetésére stb. A csoportinterjú esetében a válaszadók száma legfeljebb három fő.

Címkék:
Tagszervezetek