csoportdinamika

Csoportdinamika

A csoportdinamika a csoportban folyó események, pszichés történések és jelenségek összefoglaló elnevezése.

Csoporton alapuló adatfelvételi módszer esetén a résztvevők között megvalósuló interakciók, csoportdinamikai folyamatok irányítása elősegíti a tárgyalt téma hatékonyabb feldolgozását. Pl. a fókuszcsoportos vizsgálatok, a csoportos interjúk is főként a csoportdinamikai hatásokra támaszkodnak.

Címkék:
Tagszervezetek