becslés

Becslés

Az alapsokaságra jellemző tulajdonságok (pontosabban az ezeket leíró valószínűségi változók jellemzőinek) megadása a mintára megállapított adatok alapján. A becslés úgynevezett becslőfüggvények alkalmazásával történik. A becslésekkel szemben két követelmény támasztható, a torzítatlanság és a konzisztencia.

Címkék:
Tagszervezetek