kérdezőbiztos

Kérdezőbiztosi hálózat

Azon kérdezőbiztosok összessége, akik a személyes interjús kutatások terepmunkáját, a kérdőívek lekérdezését végzik. A kérdezőbiztosok munkáját regionális szinten instruktorok koordinálják. A területi reprezentativitás biztosíthatósága miatt fontos, hogy régiónként megfelelő számú kérdezőből álljon a hálózat. A kérdezőbiztosok minimum érettségivel (sok esetben diplomával) rendelkeznek, vannak köztük egy adott területre specializálódott személyek is, akik pl. csak próbavásárlást vagy mélyinterjút végeznek.

Tagszervezetek