Információs Társadalom- és Trendkutató Központ

Információs Társadalom- és Trendkutató Központ

A 14 éves szakmai múltra visszatekintő Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1998-ban alapított kutatóintézete. A BMGE-t 2010-ben minősítették Magyarország egyik kutató-elitegyetemévé.

Az Intézet indulása óta számtalan kutatással, kiadott könyvvel, szakmai folyóirattal alapozta meg hazai és nemzetközi hírnevét. A BMGE-ITTK alapvetően két féle kutatást végez: alapkutatásokat, melyeket a nemzetközi és a hazai térben publikálnak, illetve megbízásokat vállal a profiljába illeszkedő kutatási területeken. Egyik alaptevékenysége az UNESCO IFAP számára végzett információs társadalommal kapcsolatos szakértés, és nemzetközi éves jelentés készítése.

Kutatási módszerei a kvantitatív jellegű, hagyományos és online nagymintás adatfelvételek mellett a kvalitatív módszerek lehető legszélesebb körű alkalmazására terjednek ki, amelyek között szerepel a mélyinterjú, a fókuszcsoport, tartalom-elemzés, de laboratóriumi kísérleti vizsgálatokat is végez. A primer kutatásokat kiegészítik a másodelemzések, desk research jellegű kutatások. Stratégiai irányának megfelelően az utóbbi években az elméleti kutatómunka mellett a gyakorlati fejlesztések is egyre nagyobb teret nyernek a működésben, leginkább az okostelefon-applikációk és a nagy adatgyűjtési-, feldolgozási rendszerek területén.

Elérhetőségeink

  • Cím: 1111 Budapest,

    Egry József u. 1. E. épület 601.
    Telefon: +36 1 463-2526
    Telefax: +36 1 463-2547

  • Kapcsolattartó név: Rab Árpád intézetigazgató
  • E-mail: contact@ittk.hu
  • Web: http://www.ittk.bme.hu/
Információs Társadalom- és Trendkutató Központ cikkei
Információs Társadalom- és Trendkutató Központ hírei