Az ICC/ESOMAR Piac- és Társadalomtudományi Kutatásokra Vonatkozó Nemzetközi Kódexe

A kutatási szakma kódexe a piac- és véleménykutatásokra, valamint a társadalomtudományi kutatásokra egyaránt kötelező érvényű alapelveket tartalmazza. Az átdolgozott kiadást az ESOMAR 2008 elején adta ki, a magyar változatot a nemzetközi szervezet hazai partnereként a PMSZ készítette el és adja közre.

A 2008 januárjában megjelent nemzetközi kódex a negyedik átdolgozott kiadás. Különös figyelmet szentel a kutatásokban résztvevők magánszférájának és az adatvédelemnek, figyelembe véve azokat a technológiai fejlesztéseket és jogi fejleményeket, amelyek a kutatási szakma szempontjából e téren meghatározóak. A Kódexet a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC - International Chamber of Commerce) és az ESOMAR (a kutatók világszervezete) dolgozta ki.

Az új Kódex a korábbinál rövidebb, tömörebb és egyszerűbb, így a kutatási szakmán kívüliek számára is könnyebben érthető, könnyebben áttekinthető. Definíciói letisztultabbak és azt segítik, hogy a piackutatás egyértelműen megkülönböztethető legyen olyan más tevékenységektől, mint a direkt marketing vagy az értékesítés. Az aktuális kérdésekkel foglalkozik, mint amilyen például az adatvédelem vagy a privát szféra védelme és biztosítékokat tartalmaz a kutatásokban résztvevők számára személyes adataik védelmére. A korábbiaknál tisztábban fogalmazza meg azokat a minőségi követelményeket a kutatási szakmával szemben, amelyek a fogyasztók bizalmának és védelmének építését szolgálják.

A Kódexben lefektetett minőségi követelményrendszer felállításával és betartásával a piackutatók, illetve megrendelőik a piackutatás iránti erkölcsi és szakmai felelősségüket kívánják kinyilvánítani. A Piackutatók Magyarországi Szövetsége mint önszabályozó szakmai szervezet tagjai magukéinak vallják ezeket az elveket.