Az ESOMAR Útmutatója a passzív adatgyűjtésről, a megfigyelésről és a felvételkészítésről

A piackutatók nemzetközi szervezete, az ESOMAR 2009-ben kiadta a passzív adatgyűjtésről, a megfigyelésről és a felvételkészítésről szóló irányelvének felülvizsgált és korszerűsített változatát. Az útmutatót az ESOMAR hazai partnerszervezeteként a PMSZ - Piackutatók Magyarországi Szövetsége honosította és teszi közzé magyar nyelven.

A PMSZ alapvető feladata, hogy fejlessze és formálja a szakmát, irányt mutatva kutatóknak és ügyfeleiknek egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy a tiszta, szakmai alapú piaci versenyt és a minőségi piackutatást nyílt szabványokkal, útmutatókkal ösztönözzük. A PMSZ tagcégei aktívan és elkötelezetten vesznek részt ebben az előremutató munkában - mondta el Jakab Áron, a Szövetség elnöke.

A Szövetség 2010. január 21-én tartott közgyűlésén a tagszervezetek üdvözölték a nemzetközi piackutatási útmutató magyar nyelvű megjelenését, és közös nyilatkozatban vállalták, hogy elkötelezettek az abban foglalt irányelvek maradéktalan betartásában.

Az utóbbi évek iparági fejlesztései nyomán jelentősen bővült a megfigyeléses módszertanok eszközrendszere, illetve a passzív adatgyűjtés formáinak köre. Ezzel egyre fontosabbá válik a piackutatás más tevékenységektől való elkülönítése, illetve az adatgyűjtés transzparenciájának biztosítása a válaszadók felé, különösen az adatvédelmi jogszabályok vonatkozásában. A törvények a legtöbb országban szabályozzák e tevékenységeket, ám ezek a jogszabályi kérdések mellett etikai aggályokat is felvethetnek.

Az ESOMAR által frissített útmutatóban lefektetett minőségi követelményrendszer betartása biztosítja a válaszadók bizalmának megőrzését, a személyes adataik védelmét, továbbá a piackutatási szakma részéről megnyilvánuló erkölcsi és szakmai felelősség magas szintjét.

A Piackutatók Magyarországi Szövetsége az ESOMAR partnereként a jövőben is folytatja a nemzetközi szakmai sztenderdek átültetését a hazai gyakorlatba, és ennek a programnak részeként mind több irányelvet, szabályzatot kíván a piackutatók szélesebb szakmai táborának számára hozzáférhetővé tenni.