BCE Marketing és Média Intézet

BCE Marketing és Média Intézet

A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézete a marketing és médiagazdaságtani tantárgyak oktatásának, a marketing és média témaköreit átfogó tudományos és gyakorlatorientált kutatások felelőse a Gazdálkodástudományi Karon. Az Intézet az oktatott tantárgyak kínálata, az oktatók tudományos színvonala és létszáma, valamint a kutatási témák több területet átfogó jellege miatt is az ország vezető intézete.

A BCE Marketing és Média Intézet a PMSZ társult tagja.

Az Intézetben folyó oktatási és kutatási tevékenység három tanszéken és három kutatóközpontban zajlik. A Marketing Tanszék, a Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék valamint a Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszék témakörök szerint fogja össze az egyes tanszékeken dolgozó kollégákat oktatási és kutatási tevékenység szerint. A kutatóközpontok projektszervezetként működve magas szintű tudományos igényességgel, ugyanakkor gyakorlati megközelítéssel dolgoznak, biztosítva a kutatások eredményeinek magas szakmai színvonalát és piaci alkalmazhatóságát. A kutatóközpontok: Kereskedelem Kutatóközpont, Magyarországi IMP kutatóközpont és az Egészségügyi Marketing Kutatóközpont.

Az Intézet jelentős vállalati kapcsolati körrel rendelkezik, gyakorlati tanácsadási és kutatási tevékenységet végez. A K+F kutatási projektekben a tudományos kutatási eredmények és az empírikus kutatások magas színvonalú gyakorlati alkalmazásokat eredményeznek. 

Az Intézet részt vesz az egyetem alapképzésében a Kereskedelem és marketing alapszak, valamint a Gazdálkodási és menedzsment alapszakon az Üzleti kommunikáció szakirány, a mesterképzésben a magyar és angol nyelvű Marketing mesterszak felelőseként és oktatójaként. Aktívan részt vesz a szakirányú és egyéb továbbképzési posztgraduális programok oktatásában, valamint a Gazdálkodástudományi Doktori Iskolában a Marketing specializáció felelőseként tantárgyakat vezet és számos doktori hallgató tudományos munkáját irányítja.

A Marketingkutatás tantárgy fontos kötelező tárgy a Kereskedelem és marketing alapszakon, kiegészítve olyan választható tárgyakkal, mint az E-kereskedelem és kereskedelemkutatás, amelyben szorosan együttműködünk a vállalati gyakorlatot jól ismerő piackutató cégekkel. Az Intézet oktatói saját jegyzetet fejlesztettek az alapszakos Marketingkutatás oktatáshoz. A Marketing mester szakon a Marketingkutatás és piacelemzés kötelező tantárgy keretében a hallgatók a teljes Malhotra-Simon (k.m.): Marketingkutatás elméleti anyagát, valamint a szemináriumokon az SPSS programcsomag használatával és az output táblák értelmezésével is megismerkednek, beleértve a többváltozós módszereket is. A kvalitatív és kvantitatív kutatás című választható tantárgy keretében elmélyítik az elméleti ismereteket, valamint a gyakorlati alkalmazással is gyakran a piackutató cégeknél vagy a megbízó vállalatoknál ismerkedhetnek meg. A mester tantárgyak keretében komplett piackutatási projekt megtervezését és bonyolítását végzik, az adatgyűjtést és a teljes értékelést, elemzést beleértve. 

Az Intézet 2000 óta évente megrendezi „A Piackutatás Napja” konferenciát, tematikusan, rendszeresen külföldi vendégelőadó meghívásával. A konferenciák fő célja az, hogy a piackutatás sokrétű alkalmazhatóságát, hasznosulását bemutassa a vállalati gyakorlatban, az üzleti döntési folyamatokban. Emellett fórumot teremt az egyetem és a gyakorlat találkozására is, a konferencia talán ezért is örvend nagy népszerűségnek a piackutató és a megbízó vállalatok körében is. A konferenciákat a hazai piackutató szakmával, valamint a megbízó vállalatokkal szoros együttműködésben szervezzük. Mindkét körben nagyon sok végzett tanítványunk erős elkötelezettséggel segíti munkánkat és vesz részt a konferenciákon.

Az Országos Piackutatási Diákversenyt szintén évente rendezzük, tematikusan, az adott témában partner vállalat támogatásával. A versenyben nagyon rangos szakmai zsüri segíti munkánkat, immár három éve nagy elkötelezettséggel a piackutatás népszerűsítése és az utánpótlás nevelés érdekében. 

Az intézet oktatóinak igen jelentős a tudományos kutatási és publikációs tevékenysége. Mintegy egy éve indítottuk el saját elektronikus folyóiratunkat „Corvinus Marketing Tanulmányok” címmel, amely saját publikációs fórumot is biztosít kollegáinknak (http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=47115#1).

 

Elérhetőségeink

  • Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel.: (1) 482-5039, (1) 482-5303 Fax: (1) 482-5236
  • Kapcsolattartó név: Simon Judit intézetigazgató
  • Web: http://marketing.uni-corvinus.hu
BCE Marketing és Média Intézet cikkei
BCE Marketing és Média Intézet hírei