Ithaka

Ithaka

Az ITHAKA Nonprofit Kft. az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2001-ben létrehozott Információs Társadalom és Hálózatkutató Központ (ITHAKA) kutatócsoport tagjaiból alakult. Az egyetemi kutatócsoport célja az információs kor társadalmi változásinak magas szintű, társadalomtudományos megközelítésű vizsgálata volt. 

Az ITHAKA Kht. 2004-es megalakulásakor ezt az akadémiai célkitűzést vitte tovább, kiegészítve azt kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák magas szintű, üzleti jellegű alkalmazásával és az eredményeken nyugvó rugalmas tanácsadási szolgáltatásokkal.  A kutatási témák elsősorban az információs társadalom változásainak kulcsterületei: a digitális megosztottságok, az innovatív, új technológiák befogadói közege, médiahasználat, a gazdasági szervezetek változásai, a mobilkommunikáció hatásai stb. 

Az ITHAKA az elmúlt években számos megrendelővel sikerrel működött együtt kutatási, piackutatási, illetve tanácsadási munkákban. Partnereink közt egyaránt megtalálhatók állami intézmények és piaci cégek. Az előbbiek közül többek között a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság számára készítettünk felméréseket, elemzéseket és dolgoztunk ki közpolitikai javaslatokat. A piaci szférában elsősorban pénzintézetek, médiacégek és távközlési vállalatok számára végeztünk piackutatásokat, illetve tanácsadói tevékenységet. Az ITHAKA számos nemzetközi (pl. World Internet Project), illetve európai uniós kutatási együttműködésben (pl. EU Kids Online) vesz részt.

Az ITHAKA Nonprofit Kft. 2009. júliusától a Piackutatók Magyarországi Szövetségének (PMSZ) tagja. Cégünk kiemelten közhasznú nonprofit kft, így a jelenlegi törvényi szabályozás alapján alapkutatási jellegű tevékenység esetében jogosult a vállalatok által közvetlenül befizetett innovációs járulékra, így megbízásai ebből a forrásból is finanszírozhatók.

Elérhetőségeink

Ithaka cikkei
Ithaka hírei