A távközlési szolgáltatások üzleti piaca

A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentésben éves rendszerességgel méri fel keresleti oldalról a távközlési szolgáltatások piacát: a fix- és mobiltelefóniát, az internet-hozzáféréseket, valamint az adat- és üzleti kommunikációt. A részpiacok adatait összegző és értelmező, a fejlődés trendjeit vizsgáló szakértői elemzés szerint 2007-ben a legalább egy főt foglalkoztató hazai társas vállalkozások esetében a piac nagysága 260-280 milliárd forint körül alakult.

A számosságukat tekintve a cégek többségét adó mikrovállalatok a becsült forgalom 40 százalékát, a kis- és középvállalatok több mint egyharmadát, míg a nagyvállalatok közel egynegyedét generálták - megjegyzendő azonban, hogy a mikrovállalati szegmensben megfigyelhető soho jelleg miatt a 10 fő alatti cégek távközlési fogyasztásának egy része nem üzleti típusú előfizetésekhez kapcsolódik.

A kiadások struktúráját tekintve egyértelmű a hangszolgáltatások dominanciája; a teljes piac körülbelül négyötödét adják. A hangszolgáltatásokon belül a mobilkommunikációs hangcélú bevételek először 2004-ben haladták meg a fix telefóniából származót, s azok ma már az előbbi közel harmadával nagyobb volument képviselnek.

Eközben az internet és az adatátvitel közel 10-10 százalékot hasít ki a távközlési szolgáltatások piacából, az előbbi súlya az utóbbi években némileg nőtt, míg az adatátviteli szolgáltatásoké körülbelül azonos maradt.

A távközlési szolgáltatások piacának stagnálásáért - a többi terület moderált növekedése mellett - elsősorban a fix telefónia forintban kifejezett forgalmának csökkenése a felelős - mutatnak rá a BellResearch elemzői. A trend alakulását jól mutatja, hogy a társas vállalkozások 2007-ben mintegy 5-10 milliárd forinttal költöttek kevesebbet fixtelefon-szolgáltatásra, mint egy évvel korábban. A vonatkozó szolgáltatói árbevételek erodálódását némileg csökkenti, hogy az IP alapú hangátviteli megoldások egyre markánsabban vannak jelen az üzleti szegmensben.

A fix telefóniára fordított összeg csökkenését ebben az időszakban ellensúlyozta a mobiltávközlési részpiac mintegy 5-10 milliárd forintos növekménye. A mobilpiaci bővülés bázisát elsősorban nem az új belépők jelentették, hanem a zárt felhasználói csoportba szervezett SIM-kártyák számának növekedése - a teljes vállalati körön belül főként a nagyobb cégekre volt jellemző, hogy újabb munkatársakat vontak be a vállalati zárt felhasználói csoportba.

A számos üzleti alkalmazás alapját képező adatátviteli szolgáltatások - érthető módon - elsősorban a nagyobb üzleti szervezetek körében meghatározóak.

A büdzsé adatátviteli költségekre fordított hányada a nagyvállalatoknál eléri a fix- és mobiltelefóniára fordított kiadásokét, miközben a mikrovállalatoknál sporadikus igénybevételről beszélhetünk.

A mobiltelefóniára fordított kiadásokat tekintve fordított a helyzet: míg az 1-9 fős cégeknél ez akár a releváns kiadások felét is kiteszi, addig a nagyvállalatoknál ugyanez az arány csupán egyharmados.

A szolgáltatók szempontjából azonban továbbra sem elhanyagolható tényező, hogy az adatátviteli szolgáltatásokat leszámítva továbbra is a mikrovállalati szegmens generálja a legnagyobb forgalmat mind a fix- és mobil-hangszolgáltatás, mind pedig az internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében.

http://www.bellresearch.hu/content.php?content=376

A rovat további cikkei