Pc-k a cégeknél

Az ellátottsági mutatók az elmúlt egy évben nem változtak számottevően, a mikrocégek egy része továbbra sem használ számítógépet; a fejlődés inkább a mobilitás terén érhető tetten. A BellResearch a Magyar Infokommunikációs jelentésben az üzleti IT-piacot elemezte.

A személyi számítógép az it-infrastruktúra alapja - s mivel minden megoldás és további eszköz erre épül, a pc-ellátottság szintje kulcsfontosságú a vállalatok fejlettsége, különösen a lemaradók szempontjából. A BellResearch kutatássorozata, a Magyar Infokommunikációs Jelentés egy évtizede monitorozza a piacokat, adatai kirajzolják az üzleti szféra fejlődését és trendjeit.


A pc-penetrációs mutató - azaz a legalább egy géppel rendelkezőknek az összes szervezetre vetített hányada - a legalább 10 fős cégek körében 2008 óta 100 százalékos, ekkor zárkóztak fel ugyanis a kisvállalatok a nagyobb szervezetek gyakorlatilag teljes ellátottságának szintjére. Ezen a téren a mikrovállalati szegmens tartogathat[na] némi fejlődési potenciált, ugyanis az 1-9 főt alkalmazó vállalkozásoknak csak kicsivel több mint négyötödénél találunk pc-t.

Ez azt jelenti, hogy 36 ezer hazai mikrocég még mindig nem használ számítógépet, aminek a legfőbb oka az igény hiánya. Az érintett döntéshozók úgy vélik, nincs szükségük pc-re az üzletmenet szempontjából, hogy az internetről ne is beszéljünk. Nem túl örvendetes, hogy túlnyomó többségük egyelőre beszerzést sem tervez. Az elmúlt évek adatai alapján rajzolt trend szintén a stagnálást támasztja alá - mutatnak rá a BellResearch kutatói -, a penetrációs hányados a mikrovállalati körben alig mozdult felfelé.

A négy vállalati szegmens viszonylag kiegyenlített mértékben osztozik a teljes gépállományon, noha alapsokasági arányuk, illetve az egy cégre jutó átlagos géppark mérete nagyságrendekkel tér el egymástól. A kevesebb, mint fél százalékot kitevő mintegy ezer nagyvállalatnál üzemel a pc-k 29 százaléka [cégenként körülbelül 360 géppel], míg a 205 ezer mikrovállalatnál összesen az állomány harmada [átlag 2-3 pc-vel, már ahol van]; a fennmaradó 40 százalékon a kis- és közepes vállalatok osztoznak.

A teljes üzleti pc-állomány négyötöde asztali eszköz, de évről évre nagyobb teret hódítanak a hordozható számítógépek is - egyre inkább helyettesítő jelleggel. A legnagyobb arányban, közel egyharmad részben a mikrovállalkozások gépparkjában vannak jelen a laptopok, jócskán megelőzve a többi szegmenst, ahol egyötöd körüli az arány. Ennek okai sokrétűek: a mobilitási megfontolások mellett sok esetben szerepet kap az üzleti alkalmazás melletti privát használat lehetősége is.

Lead kép: 
A rovat további cikkei