Növekvő öntudat, nagyobb befolyás - átfogó kutatás a nők médiahasználatáról és vásárlási szokásairól

A nők világszerte jobb lehetőségeket látnak az életben, mint anyáik fiatalon. A mai lányok, asszonyok döntenek a vásárlások nagy részéről, és előbbre léptek a munkahelyeken, valamint a politikában. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen piackutató vállalat öt világrész 21 országában végzett felmérése a nők médiahasználati és vásárlási szokásairól.

A növekvő öntudat mellett mindenütt arról számoltak be a megkérdezettek, hogy stresszes az életük. Valamennyien kisebb-nagyobb időnyomást éreznek, és úgy gondolják, hogy túl sokat dolgoznak. Az egész világon több szerepben kénytelenek helytállni a nők. A fejlett országokhoz képest nagyobb nyomást érzékelnek a válaszadók a fejlődő országokban. Utóbbiakban növeli a stresszt, hogy ott alacsonyak a jövedelmek. Ezért saját, vagy családjuk létszükségleteinek kielégítése után nem marad pénzük pihenésre, nyaralásra. A legnagyobb mértékű stresszt Indiában, Mexikóban és Oroszországban érzékelik a válaszadók. A fejlett országok közül a legstresszesebb életet a spanyol, francia és olasz nők élik.

 

"A holnap női” című Nielsen-tanulmány az egyik legátfogóbb kutatás a nők médiahasználatára és vásárlási szokásaira vonatkozóan. Ha több pénzük lesz a következő öt év során, akkor mire költik? Erre a kérdésre a válaszok különböznek. Fejlett országokban a megkérdezettek több mint fele nyaralásra (58 százalék), élelmiszerre (57%) fordítaná a pluszt vagy félretenné, illetve hitelét törlesztené belőle (55-55%). Fejlődő országokban legtöbben hétköznapi szükségleteikre költenének többet; ruházati cikkre (70%), élelmiszerre (68%). Magas az arány gyerekek taníttatásánál (55%), valamint egészséget vagy szépséget szolgáló termékek vásárlásánál (53%). Nyaralás a rangsor hetedik helyén áll, a válaszadók 40 százaléka említette.

 

- A nők világszerte egyre magasabb iskolai végzettséget szereznek, mind többen létesítenek munkaviszonyt, és növekvő mértékben járulnak hozzá a háztartások bevételéhez – állapítja meg Susan Whiting, a Nielsen elnökhelyettese. – Nagyobb lett a nők vásárlóereje, és ezáltal jobban befolyásolják családjuk fontos döntéseit. Jelentős vásárlóerejük miatt az értékesítésben és reklámozásban érdekelt cégek számára fontossá vált, hogy megismerjék a nők szokásait és mentalitását.

 

A fejlett országokban lányaik jövőjéről a nők 40 százaléka véli úgy, hogy hozzájuk képest majd stabilabb anyagi körülmények élhetnek. Magasabb iskolai végzettséget jelez előre 54 százalék. Figyelemre méltó az a 74 százalék által képviselt vélemény, hogy lányaik jobban hozzáférnek a modern technológiákhoz. A fejlődő országokban a megkérdezettek 81 százaléka szerint élnek majd lányaik stabilabb anyagi körülmények között. Magasabb iskolai végzettségük lesz, mondta 83 százalék. - A gyermekek jövőjével kapcsolatos elképzelések feltűnően különböznek, ami azt jelzi, hogy a nők fejlett országokban elérték az életminőség, a siker bizonyos szintjét – kommentálja az eredményeket Susan Whiting. – Amíg fejlődő országokban a megkérdezettek azt látják, hogy lányaik számára óriási mértékben megnőttek a lehetőségek, addig a fejlett országokban inkább reményeket fogalmaznak meg.

 

Ami a médiahasználatot illeti: A Nielsen feltárta, hogy új termékekről a tévé a fő információforrás, szinte az egész világon. Mindenütt érvényes ez a fejlődő országokban, míg a tizenegy fejlődő közül hétben. Kivétel Németország és Spanyolország, ahol a szájpropaganda áll a rangsor élén; Svédországban a direct mail; Dél-Koreában az Internet vezet. Új termékeknél a tévé után a szájpropaganda a második vagy harmadik legelterjedtebb információforrás. Viszont a vásárlás lehetséges helyszíneiről fejlett országok válaszadói közül szájpropaganda révén tájékozódnak legtöbben, míg a fejlődőknél a nők legnagyobb része a televízióra hagyatkozik.

 

Figyelemre méltó kutatási eredmény, hogy férfiakhoz képest a nők havonta 28 százalékkal gyakrabban telefonálnak, és 14 százalékkal több SMS-t írnak. De többször használják a mobil telefon közösségi funkcióit, és látogatnak az Interneten közösségi oldalakra is.

  

A Nielsen elnökhelyettese - összefoglalásként - megállapítja: - A női fogyasztók következő nemzedéke másként fog vásárolni, és másként használja a médiát, mint a férfiak, illetve anyáik vagy nagyanyáik. Ezért olyan vállalatok, amelyek nőknek akarnak eladni vagy felkelteni valami iránt a figyelmüket, kénytelenek pontos ismeretekre hagyatkozni, nem pedig feltételezésekre, ha el szeretnék érni az egyre befolyásosabb női fogyasztókat.

 

Táblázat. Ha a következő öt évben többet keres, akkor a plusz pénzt mire szándékozik költeni? Néhány gyakran említett költési cél. A válaszadó nők százalékában.

Költési cél

Fejlett

országok

Fejlődő

országok

Nyaralás

58

40

Élelmiszer

57

68

Félretesz

55

51

Hitelt törleszt

55

25

Ruházati cikk

53

70

Lakás

kényelmesebbé tétele

49

42

Autó, közlekedés

39

33

Gyerekek taníttatása

16

55

Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Lead kép: 
A rovat további cikkei