Nem elég megbízhatónak lenni, annak is kell látszani - nehezen építhető újra a pénzügyi szféra iránti bizalom

A szállóigét a pénzügyi ágazat aktuális problémáira igazítva is érvényes képet kapunk: a BellResearch kutatása szerint a válság időszakában a bankok, biztosítók, pénztárak és tanácsadók olyan bizalomvesztést szenvedtek el, amit önmagában nem ellensúlyozhat az, ha tisztességes piaci gyakorlatot követnek - a megbízhatóságnak egyértelműen látszania is kell az ügyfelek irányában.

A pénzügyi szektor Magyarországon a piacgazdaság felé tett első lépések óta hosszú éveken keresztül küzdött azért, hogy megszerezze a lakosság bizalmát. Ez egészen addig a pillanatig töretlennek tűnt, amíg a válság fekete bárányaként aposztrofált pénzintézetek - sokszor nem alaptalanul - rászolgáltak a bizalomvesztésre. A pénzügyi szereplők előtt most tehát hatalmas feladat áll: a lerombolt reputáció visszaszerzése.

Legújabb felmérésében a BellResearch kutató- és tanácsadócég a 18-64 éves, bankkapcsolattal rendelkező és internethasználó lakosság körében azt vizsgálta, valóban bekövetkezett-e a bizalomvesztés, sikerült-e már megállítani ezt a folyamatot, és melyek azok a kitörési pontok, amelyek segítségével újra magára találhat a szektor.

A kutatás eredményei szerint a vizsgált célcsoportban tízből hét embernek változott a véleménye a pénzügyi szereplőkkel kapcsolatban, és ez a változás bizony nem pozitív irányú. A bizalomvesztés jellemzően nem egyes konkrét cégeket, szervezeteket sújt, hanem az ágazatot összességében - mutatott rá Harsányi Gábor, a BellResearch kutatási osztályvezetője. Azok, akik másként ítélik meg a pénzügyi szférát, mint a válság előtt, többségében a bankokat vonják felelősségre: közel 80%-ban említették meg a velük szembeni bizalomvesztést, de majdnem minden második embernek a hitelközvetítőkben, illetve a magánnyugdíj-pénztárakban is megingott a bizalma. A biztosítókról 44% nyilatkozott kedvezőtlenül, és három válaszadóból egy az önkéntes nyugdíjpénztárakra sem tekint úgy, mint korábban. A válságban érintettebb csoportok bizalma nagyobb mértékben sérült, és csak hosszabb idő alatt, több erőfeszítéssel nyerhető vissza - tette hozzá Harsányi Gábor.


A legfőbb kérdés tehát: mit kell tennie a piaci szereplőknek ahhoz, hogy újra megbízhatónak tekintsék őket az ügyfeleik? Legtöbben [a válaszadók 46%-a] az összefogást, és az ezen együttműködés keretében kidolgozott biztosítékrendszert hozták példaként. Minden harmadik válaszadó szerint megbízhatónak, hitelesnek kell látszani, vagyis bizalmat és nyugalmat kell sugározniuk magukról a pénzintézeteknek. Közel ugyanennyien vélik úgy, hogy a hiteleket különféle biztosításokkal együtt szabad csak kihelyezni, amelyek gondoskodnak az adósról például munkanélküliség vagy egészségkárosodás esetén.

A bizalom tehát nem állt még helyre: a kutatásban résztvevők több mint fele [56%] nyilatkozott ezt igazolva, és csupán 2% volt azok aránya, akik azt mondták, teljesen visszaállt az eredeti bizalmuk a pénzintézetekkel kapcsolatban. A "megengedőbbek" [39%] szemében azonban már részben visszatért a korábbi bizalmi státusz, és ez a tény feltétlenül reménykeltő lehet.

Az eredmények forrása

A közölt eredmények a BellResearch kutató- és tanácsadócég "Bizalom a pénzügyi szektorban" című kutatásából származnak. A felmérés 800 fő online megkérdezésével, 2009 februárjában készült. A minta +/-3,5% mérési pontosság mellett, nem, életkor, iskolai végzettség, településtípus és régió szerint reprezentálja a 18-64 éves, bankkapcsolattal rendelkező internethasználók alapsokaságát. További információk a kutatásról: http://www.bellresearch.hu/penzugyiszfera-bizalom
 

A rovat további cikkei