Mobilkommunikáció az intézményeknél

Vezető vonalak

A hazai közintézmények egészét tekintve még mindig a fixtelefon-vonalak dominálnak. A mobil-előfizetéssel rendelkező szervezetek aránya csupán 61 százalék, míg a vezetékes telefon még ma is szinte mindenütt megtalálható. Az előfizetések számát tekintve a különbség lényegesen csökken, de nem mindenhol: míg az oktatási intézményeknél változatlanul lényegesen több vezetékes fővonal található, addig a központi költségvetési és az önkormányzati szervezeteknél a mobil sim-kártyák száma már meghaladja a vezetékes fővonalakét.

A telekommunikációs infrastruktúra változásának üteme azonban minden intézménytípusnál más és más. A fixtelefónia túlsúlya az oktatási intézmények esetében még erőteljesebben érvényesül, mivel itt a teljes távközlési infrastruktúrán belül a vezetékes fővonalak aránya 74 százalék, míg a sim-kártyák 26 százalékot tesznek ki. Ezzel szemben a központi költségvetési és az önkormányzati intézmények esetében a fix és a mobil csatornák aránya közel azonos. A mobiltechnológia penetrációja elsősorban az intézmények típusától és méretétől -- így közvetve anyagi lehetőségeiktől -- függ.

Generációs eloszlás

A BellResearch kutatói megvizsgálták azt is, hogy a szervezeteknél található mobiltelefon-készülékek milyen adatátviteli technológiák használatára alkalmasak. Az elérhető megoldások közül jelenleg a wap számít a leginkább tipikus mobil-adatátviteli technológiának: a mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező magyarországi közintézmények közel kétharmada (62 százaléka) rendelkezik wap kezelésére alkalmas mobiltelefon-készülékkel. Ezek az intézmények átlagosan 9 darab ilyen mobilkészüléket használnak, ami az előfizetések számára vetítve a teljes állomány 45 százalékát fedi le. A wap-képes készülékkel rendelkezők aránya a központi költségvetési intézmények esetében a legmagasabb -- ami a többi adatátviteli technológiára is igaz.

A gprs kezelésére képes telefonok penetrációja a wap-os készülékhez képest valamivel alacsonyabb, de még mindig jelentős. Az intézmények körülbelül kétötöde használ gprs-képes készüléket. Az edge és umts/3g képes készülékek használata már jóval ritkább, mindössze az intézmények alig tizedrészére jellemző.

Függetlenül attól, hogy a készülékek milyen típusú adatátvitelre alkalmasak, a hazai közintézményeknek csak egy kis hányada használja ki a bennük rejlő lehetőségeket. A mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező szervezeteknek mindössze 8 százaléka folytat bármilyen mobil-adatkommunikációt. A használat alacsony arányát számos egyéb indok mellett elsősorban a tényleges igények hiányával magyarázták a döntéshozók. A mobil adatátvitelt -- ahol van ilyen -- az intézmények nagyobb részénél internetezésre (63 százalék), elektronikus levelezésre (52 százalék) és online banki ügyintézésre (10 százalék) használják. A mobil-adatátvitel előnyeit az intézmények túlnyomó többségénél egyetlen alkalmazási területen sem aknázzák ki.

BellResearch

http://www.bellresearch.hu/content.php?content=403

A rovat további cikkei