Miért nem interneteznek?

A jelenlegi számítógép- és internetpenetrációs szint mellett bőven van még tere a digitális érettség növekedésének - ehhez azonban láthatóan komoly erőfeszítések szükségesek, derül ki a BellResearch elemzéséből.

Már több mint egy évtizede ad képet a Magyar Infokommunikációs Jelentés kutatássorozata a hazai információs társadalom fejlődéséről. A legfőbb indikátorok, a pc- és internethasználati mutatószámok évről évre nőnek, azonban az ütem lassul - pedig tág tere lenne még a fejlődésnek. A 2011. év közepén készült lakossági felmérés szerint a 15 év felettiek 46 százaléka nem használ számítógépet, és minden második honfitársunk nem internetezik. A BellResearch kutatói három fő tényezőre mutatnak rá, amelyek a számítógép- és internethasználat, illetve annak mellőzése szempontjából meghatározók.

Az első faktor a motiváció, jobban mondva annak hiánya, ami az eredmények szerint a legfőbb akadály. A tartós pc- és nethasználat alapfeltétele, hogy e tevékenység a felhasználó számára értéket jelentsen, vagyis elég érdekes és hasznos legyen. Az információs társadalom teljes jogú tagja akkor lesz valaki, ha az internet a mindennapjai részévé, megszokott és új tevékenységeinek eszközévé válik, és ezekben hasznot, előnyt biztosít neki - akár felismeri ezt, akár csak hozzászokik.

A digitális szakadék két partja ily módon viszont mind messzebb kerül egymástól: a netezők mögött egyre inkább lemaradnak a világhálót nem használók, méghozzá nemcsak a pc- és internethasználati képességekben, hanem az élet számos területén, ahol a net valami pluszt, előnyt ad. A nem internetezőknél a világháló legnagyobb konkurense a televízió: szórakoztat és informál, méghozzá kényelmesen - és a többség azt gondolja, számára ez elég, a világ eddig tart... A pc-használók például a szórakozás és kikapcsolódás terén a számítógép hasznosságát 5-ös skálán 4,5 pontra, míg a nem használók csupán 2 pontra értékelték, de a különbségek egyéb vonatkozásokban is hasonlóak.

A következő meghatározó szempont a kompetencia. A Jelentés eredményei szerint a hazai, 15+ évesek kevesebb mint fele (46 százaléka) vett részt bármilyen, számítógéphez vagy internethasználathoz kapcsolódó képzésen. Akiknek nem volt részük, lehetőségük fejleszteni ismereteiket, jellemzően az idősebb korosztályba tartoznak, illetve alacsonyabb végzettségűek.

A fiatalok - digitális "bennszülöttként" - már jó ideje az iskolában (is) kapják a tudást és a készségeket, amit szépen visszatükröznek a használati mutatók. Ebből az is nyilvánvaló, hogy a kevésbé szerencsések, s nem utolsósorban a nekik segíteni igyekvő, a digitális írástudás növelése iránt elkötelezettek számára nem kis kihívást jelent a helyzet feloldása, hiszen az érintettek többsége már nemigen fog iskolai vagy egyéb oktatásban részesülni.

Végül pedig a hozzáférés: ugyan a visszatartó tényezők sorában jóval az igény és a tudás mögött áll, az elérési lehetőség hiánya a nemhasználók ötöd-hatodrészét tartja vissza az internetezéstől. Ezzel összefügg, hogy közel ugyanennyien anyagi okokra hivatkoznak, amelyek az esetleges jövőbeli használat feltételei között még jelentősebb súllyal szerepelnek. Az viszont, hogy milyen kiadást enged meg magának a háztartás, bizonyos mértékben a preferenciáktól, az észlelt fontosságtól is függ, világítanak rá a BellResearch kutatói. Ezzel visszakanyarodtunk az igények és a motiváció, illetve az ismeretek kérdésére.

A jövőre vonatkozó várakozások a pc-t és internetet nem használók tervei, szándékai alapján igen visszafogottak. A motiváció-kompetencia-hozzáférés tényezőhármasból bármelyik faktor elégtelensége jelentősen visszafogja az új felhasználók belépési esélyeit. Ismeretek hiányában nem észlelhetőek és értékelhetőek a digitális írástudás előnyei.

Igény és motiváció nélkül pedig a használattól most még tartózkodók nem lépnek be az információs társadalomba - és ott ragadnak a szélesedő digitális szakadék túloldalán.

 

Lead kép: 
A rovat további cikkei