Magyarországon fél év alatt 6 ponttal javult a Fogyasztói Bizalmi Index

Magyarországon legnagyobb arányban a személyes pénzügyi helyzet megítélése javult az index három eleme közül. Ugyanis megkérdezett honfitársaink 20 százaléka jónak ítéli meg saját pénzügyeit a következő tizenkét hónapban. Fél évvel korábban még csak 13 százalék nyilatkozott így.

A magyarok a helyzetet legkedvezőbbnek a számukra szükséges árucikkek megvásárlása szempontjából tartják, az index három összetevője közül. A válaszadók 22 százaléka nevezte jónak a vásárlási klímát októberben, ugyanannyi pedig rossznak. Hat hónappal azelőtt 20 százalék mondta, hogy jó, és 25 százalék, hogy rossz. A mostani kedvezőbb arányok a fogyasztói bizalom erősödéséről tanúskodnak.

Viszont az országban a munkahelyi kilátásokat csak 4 százalék ítéli meg jónak, a következő tizenkét hónapban, 44(!) százalék pedig rossznak. Az áprilisi felmérés során borúlátóbban nyilatkoztak a válaszadók, mert akkor 52 százalék vélte, hogy a munkaerő piac rosszul alakul majd.

Európában legmagasabb a fogyasztói bizalmi index Norvégiában (110 pont), Dániában (100), Hollandiában (92). Figyelemre méltó, hogy földrészünk élmezőnyébe tartoznak a lengyelek és oroszok is (85-85).

A magyarországi 58 pontos indexnél, az európai országok közül alacsonyabb a mutató Litvániában (54), Portugáliában (53) és Lettországban (49).

Ami a trendeket illeti: A vizsgált 23 európai ország közül Magyarországgal együtt tizenkilencben emelkedett a fogyasztói bizalmi index, az első félévhez képest. Csökkent Dániában, Hollandiában és Csehországban. Nem változott Litvániában.

Táblázat. Néhány európai országban a Nielsen Fogyasztói Bizalmi Indexe 2008-ban és 2009-ben

Ország 2008 első félév 2008 második félév 2009 első félév 2009 második félév
Globális átlag 88 84 77 86
Magyarország 67 71 52 58
Ausztria 87 85 79 84
Csehország 93 85 74 69
Lengyelország 105 98 82 85
Németország 78 75 73 77
Oroszország 106 104 75 85

Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Táblázat. Néhány európai országban, 2009 októberében a személyes pénzügyi helyzet megítélése a következő tizenkét hónap során. Százalékban.

Ország Kitűnő Nem olyan jó Rossz Nem tudom
Globális átlag 5 45 36 10 4
Magyarország 0 20 55 10 3
Ausztria 3 50 35 10 2
Románia 1 32 49 13 5
Csehország 1 34 42 19 3
Lengyelország 1 46 41 10 3
Németország 3 41 39 16 1
Oroszország 5 46 41 3 4

Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Módszertan

A Nielsen online megkérdezéssel készült felmérése a fogyasztói bizalomról a világon a legnagyobb ilyen jellegű kutatás. 2005 óta félévenként kerül rá sor. A fenti információk a 2009 szeptember 28 és október 16 között 54 országban, köztük Magyarországon megkérdezett, 30 500 Internet-használó fogyasztó válaszait összesítik. Megjegyezendő, hogy a válaszokat befolyásolja az Internet-használók eltérő száma: A legfejlettebb országokban ugyanis az adatok szinte az egész közvéleményt tükrözik. Ahol viszont kisebb az Internet-használók aránya, mint például Magyarországon is, ott felülreprezentáltak közöttük a fiatalok, magasabb iskolai végzettségűek és az átlagosnál nagyobb jövedelműek.

Címkék:
A rovat további cikkei