Lassuló bővülés a lakossági internetpiacon

A penetráció szolid, egyre kisebb mértékű bővülése mellett az előfizetések számának dinamikus emelkedése várható, elsősorban a mobilinternetnek köszönhetően. A lakossági internetpiac fejlődését a Magyar Infokommunikációs Jelentésben elemzi a BellResearch.

A hazai háztartások több mint felében már ott az internet - derül ki a Magyar Infokommunikációs Jelentésből. Az átfogó kutatássorozat legutóbbi, 2011. nyári adatfelvételének eredményei szerint az otthonok 53 százalékában, mintegy 2,1 millió helyen férnek hozzá a háztartástagok a világhálóhoz, ami a penetrációs mutató egy évvel korábbi értékéhez képest mintegy 3,5 százalékos emelkedést jelent. A pc-ellátottság eközben szintén nőtt, de kisebb mértékben: a BellResearch több mint tíz évre visszamenő adatsorait egymás mellé illesztve látható, hogy az internet már csaknem utolérte a számítógépek elterjedtségének szintjét, noha öt évvel ezelőtt annak csupán a felét tette ki.

A két mutató közötti "olló" fokozatos záródása egyrészt örvendetes: ahol az eszközszintű infrastruktúra megvan, a világhálót sem nélkülözik már. A trendnek azonban árnyoldala is van: gyakorlatilag "elfogytak" azok a számítógéppel már rendelkező háztartások, amelyeknek az eszköz és az alapismeretek birtokában csak egyetlen, egyre kisebb, egyre könnyebb lépést kellett tenniük az internetig. Ma már a pc-használat egyik fő motivátora maga a világháló, az otthoni számítógép- és internetellátottság ezután gyakorlatilag együtt emelkedik tovább. A növekedés üteme azonban lassul, a trendgörbék egyre laposabbak: a leszakadóknál az eszköznélküliség, a teljes digitális írástudatlanság és az igény, motiváció hiánya ugyanis jelentős és nehezen áttörhető gátja a fejlődésnek, mutatnak rá a BellResearch kutatói.

A Jelentés részletesen elemzi az egyes technológiák hozzáférési piacainak helyzetét és folyamatait is. A kutatás eredményeiből kiderül, hogy a "behálózott" háztartások túlnyomó többsége valamilyen vezetékes hozzáférést használ az internet elérésére, a legelterjedtebb ezen belül is a kábel (koax, optikai vagy hibrid), míg a dsl a második helyen áll, a mikrohullámú internet elterjedtsége viszont igen alacsony. A "large screen" mobilinternet (azaz a "nagy képernyős" eszközön igénybe vett, mobilnet-modemes, illetve -kártyás hozzáférés) a használó háztartások nagyobb részében jelenleg inkább a vezetékest helyettesítő megoldásnak tekinthető, és az érintettek jelentős hányada kizárólag otthon, illetve asztali gépen használja.

Át fog alakulni a mobil szélessáv szerepe. A jövőben egyre inkább a kiegészítés felé mozdul a súlypont, és tipikusabb lesz a vezetékes és a mobil hozzáférés együttes jelenléte, ami az előfizetések számának a penetrációnál dinamikusabb növekedését is eredményezi - prognosztizálják a BellResearch elemzői. A párhuzamos használatot több tényező indokolja, a helyhez kötött és a mobil technológiát más módon, eltérő körülmények között veszik igénybe a háztartástagok.

 

Lead kép: 
A rovat további cikkei