Jártasság és felkészültség: a lakosság infokommunikációs attitűdjei

Ismerethiányból félelem

A részben alaptalan félelmek és fel nem ismert előnyök jó részben a lakosságra jellemző felkészületlenségből és ismerethiányból erednek. Aggodalomra igazán mégis leginkább az ad okot, hogy az "átlagember" általános informatikai ismeretei a kutatási adatok szerint alig-alig bővülnek. Az alapvető informatikai kifejezésekkel többé-kevésbé tisztában levő lakosok idén is csak legfeljebb a mérési hibahatáron belül vannak többen, mint egy évvel ezelőtt.

Nem meglepő, hogy az informatikai fogalmakkal, a mára szinte az általános szókincs részévé vált zsargonnal a vizsgált populáció legifjabb tagjai, a 15-24 évesek a leginkább tájékozottak. Az viszont már sokat elárul, hogy az átlagosnál kimutathatóan kevésbé informáltak a munkanélküliek, a 60 éven felüliek és az alapfokú végzettségűek.

Képzés hiánya

A legalább 15 éves hazai lakosság közel kétharmada soha, semmilyen formában nem vett részt pc- vagy internethasználatról szóló képzésben. A tudásszerzés domináns forrása továbbra is a szervezett oktatás, az ismereteket a vizsgált populáció ötöde az iskolapadban sajátította el. Érthető módon az ismeretszerzésnek ez a formája elsősorban a fiatalok [15-34 évesek] számára jelentett realitást, hiszen alig két évtizeddel ezelőtt általános- és középiskoláink számára elérhetetlen volt az akkor cocom-listás "nyugati" számítástechnika, az internet pedig jelenlegi formájában nem létezett még.

Az már jóval sajnálatosabb tény, hogy az autodidakta képzés szerepe, amely a gyorsan avuló ismeretek naprakészen tartásának szempontjából nehezen nélkülözhető, csak a lakosság alig valamivel több mint tizedére korlátozódik. Az eredmények azt támasztják alá, hogy a külső segítség nélküli ismeretszerzés leginkább a meglévő alaptudás frissítését, kiterjesztését szolgálhatja, a reménybeli új belépők kezdeti ismerethiányának leküzdésére kevéssé alkalmas - mutatnak rá a BellResearch kutatói.

Nem értik egymást

Az adatok több kontextusban is felhívják a figyelmet a digitális szakadék elmélyülésének veszélyére. A vizsgálat részletes eredményei arra mutatnak rá, hogy az infokommunikációs eszközök használói - többek között éppen ezeknek a technológiáknak köszönhetően - egyre szélesebb körű ismeretet szereznek, mind jobban kiismerve magukat a tudásalapú társadalomban, míg a számítógép és az internet használatától elzárkózók egyre kevésbé értik meg a "digitális írástudók" nyelvét.

Az pedig egyelőre nem látszik, hogy a szakadék legalább részleges betemetésére ki vállalkozhat, ha az érintettekből maga a motiváció is nagyrészt hiányzik.

BellResearch – Magyar Infokommunikációs Jelentés

Hivatkozások:

BellResearch – www.bellresearch.com

Magyar Infokommunikációs Jelentés – www.ictreport.hu

A rovat további cikkei