Egyre jobban vagyunk

Júliusban tovább javult az internetes közhangulat, a hvg.hu NetHangulat index értéke a hónap végén 19 pont, ami 6 ponttal magasabb, mint az áprilisi érték – derül ki az NRC Marketingkutató felméréséből. Ezzel párhuzamosan természetesen tovább csökkent a pesszimisták aránya, de még mindig a netpolgárok 86 százaléka gondolja úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok.

Immáron közel hét éves múltra tekinthet vissza a hvg.hu NetHangulat index, és ez idő alatt rengeteg látványos emelkedést, mélyrepülést, fordulópontot jegyezhettünk fel. Az egyik legutóbbi fordulatot a 2010-es országgyűlési választások hozták, hiszen a Fidesz elsöprő győzelmének eredményeként április végére 14, májusban pedig további 3 ponttal nőtt a NetHangulat index, és az akkor mért 40 pont 2006 májusa óta a legmagasabb érték volt. A következő fordulat már 2010 novemberében bekövetkezett, arra ugyanis ugyancsak 2006 óta nem volt példa, hogy az index egyetlen hónap leforgása alatt 7 pontot zuhanjon, ám a magánnyugdíj-pénztárakkal kapcsolatos kormánydöntés jelentős hatással volt az internetes közhangulatra. Az index ettől kezdve hónapról hónapra alacsonyabb értéket vett fel, és tavaly év végén már csak 13 ponton állt, amely 27 ponttal múlta alul a választások utáni értéket, és mindössze 3-mal volt magasabb, mint az eddigi abszolút minimum (amely a Gyurcsány Ferenc távozását követő kormányfőkeresés időszakához kötődik).

Ez a negatív tendencia tört meg januárban, és az év első negyedében a tavaly év véginél rendre magasabb indexértékeket mértünk, igaz, az év első hónapjának 17-es értékét eddig nem érte el újra az index.  Júniusban azonban ez is megtörtént: a nyári uborkaszezon és a napos, meleg hétvégék megtették hatásukat, hiszen az index egyetlen hónap alatt 3 pontot emelkedett, júliusban pedig folytatódott a pozitív trend, így a hónap végén már 19 ponton állt az index. Persze még ez az érték is rendkívül pesszimista hangulatot jelez, és 4 ponttal alulmúlja a 2010-es választások előtti szintet is. Kérdés, a nyári vakáció és az olimpiai események hatására tovább nő-e az index, és átlépi-e újra a bűvös 20 pontot?

 A hvg.hu NetHangulat Index alakulását meghatározó alapkérdés a korábbi hónapokkal megegyező módon januárban is a következő volt: Általában milyennek látja Ön a magyarországi helyzetet? Inkább jól vagy inkább rosszul alakulnak a dolgok?

A NetHangulat index ötvenes értéke tekinthető középpontnak. A középpontnál alacsonyabb értékek pesszimista, az ennél magasabb értékek optimista hangulatot jelentenek. A középponttól való távolság a pesszimizmus vagy az optimizmus mértékét határozza meg. Eszerint az internetezőket az elmúlt tizenkét hónap mindegyikében (sőt az elmúlt hat évben) inkább borúlátó hangulat jellemezte, és még a választásokat követően is a pesszimisták voltak többségben.  A választások előtt 2010 márciusában 81 százalék volt a pesszimisták aránya, májusban viszont csupán 58 százalék. Legutóbbi mérésünkkor 86 százalék gondolta úgy, hogy Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, és mindössze 9 százalék volt ellenkező véleményen.

Az elmúlt hónapban minden demográfiai csoportban emelkedett az index értéke, így a férfiak (21 pont) továbbra is optimistábbak, mint a nők (17 pont), és a budapestiek is derűlátóbbak, mint a kisebb településeken élők.

 

Újra kezdünk bízni a jövőben?

A válaszadók a kutatás során nem csak általánosságban, hanem egyes tényezők szerint lebontva is értékelték az ország jelenlegi és jövőbeli helyzetét. A megkérdezettek az iskolai osztályzatoknak megfelelően ötös skálán külön értékelték a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátást, a közlekedést, a szociális ellátást és az ország nemzetközi megítélését. Az ország helyzetét kifejező mérőszámok a NetHangulat indexhez hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50 tekinthető – az ennél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak.

Az ország helyzetére vonatkozó mutató korántsem írt le akkora utat, mint az általános közhangulatot jelző főindex. Ez az index a választások előtti hónapban 26 ponton állt, és ennél csupán 4 ponttal magasabb értéket tudott elérni az elmúlt egy évben: júliusban és októberben állt 30 ponton. 2011 jelentős részében 25 pont körüli értéket mértünk – ehhez képest novemberben következett be egy nagyobb törés, amikor 3 pontot esett az index, majd decemberre újabb egy pontos csökkenést regisztráltunk, így az év végén 21 pontra esett. Januárban ennek a mutatónak is nőtt az értéke 3 ponttal, ám ez a növekedés átmenetinek bizonyult. Az utóbbi két hónapban azonban ez az index is nőtt, így most ugyanúgy 24 ponton áll, mint az év elején. Különösen a demokrácia működését, a gazdasági helyzetet és az ország nemzetközi megítélését látják most jobbnak, mint május végén.

Érdekes, hogy míg tavasz óta a netpolgárok egy éves viszonylatban kisebb mértékű, de negatív változást vártak az ország helyzetében, addig júliusban ez a pesszimizmus eltűnt: ha nem is számítanak a helyzet javulására, alapvetően rosszabbra sem. Egyes tényezőkre lebontva az látható, hogy a gazdasági helyzetet és az ország imázsát illetően még némi pozitív változást is feltételeznek, ugyanakkor más területeken (leginkább a közlekedésben) a helyzet kisebb mértékű romlását valószínűsítik.

Egyéni szinten a remény töretlen

A felmérésben megkérdezettek ötös skálán értékelték saját jelenlegi és jövőbeli helyzetüket is: az anyagi helyzet, a munka (tanulás) és az emberi kapcsolatok tekintetében. Az egyéni helyzetet kifejező mérőszámok a korábbiakhoz hasonlóan egytől százig vehetnek fel értékeket. Középpontnak az 50-es érték tekinthető, amelynél alacsonyabb értékek negatív, a magasabbak pozitív előjelű helyzetértékelést vagy várakozást mutatnak. Az internetezők a vizsgált dimenziók közül emberi kapcsolataikat értékelik a legjobbnak és anyagi helyzetüket a legrosszabbnak. Ez a sorrend a felméréssorozat kezdete óta nem változott.

Ellentétben az országindexszel, a személyes helyzetre vonatkozó mutató hat év alatt egyetlen alkalommal sem vett fel kifejezetten alacsony értéket – többnyire a 40-50 közötti tartományban mozgott, és legalacsonyabb értéke is meghaladta az országindex maximumát. Április végére – az akkor még internetadóként emlegetett telefonadó hírének felröppenésének idején – azonban ennél az indexnél is 2 pontos csökkentést mértünk, és története során először került 40 pont alá. Az index júliusban már ismét 40 pont felett állt, tehát a többi indexszel párhuzamosan ez is nőtt –2 ponttal áll magasabban, mint az elmúlt hónapban. Ráadásul személyes helyzetüket illetően az internetezők továbbra is számítanak kisebb javulásra – amit a várakozásokat jelző index 44 pontos értéke jelez –, leginkább anyagi helyzetükben várnak pozitív fejleményeket.

Intézmények presztízse: nyáron mindenki szebb

Az általános hangulatjavulással párhuzamosan – ahogy az rendszerint előfordul – gyakorlatilag az összes vizsgált intézmény presztízse javult, így az sem mondható meg, vajon az, hogy a köztársasági elnöki intézmény bizalmi indexe újabb 3 ponttal nőtt, tényleges bizalomnövekedést jelent-e, vagy csupán az általános trendnek köszönhető. Mindenesetre a mostani emelkedéssel az államfő indexe az elmúlt négy hónapban 1,2 ponttal lett magasabb, és ez akkor is jelentősnek mondható, ha a mostani érték még mindig jóval elmarad a korábbi (5 pont körüli) szinttől.

A legnagyobb (fél pontos) emelkedést egyébként az Alkotmánybíróság bizalmi indexében mértük az elmúlt egy hónapban, de az átlagosnál nagyobb volt a rendőrség és a bíróságok presztízsének javulása is.

 

A felmérést az NRC 2012. július 23-27. között végezte 1000 internet-használó online megkérdezésével, a legalább hetente internetező 18-75 éves magyar lakosságra nézve, így az a legfontosabb demográfiai ismérvek tekintetében reprezentatív 

Kurucz Imre

kutatási igazgató

NRC Piackutatás

Lead kép: 
A rovat további cikkei