Üzleti internet - Változik a technika

A legalább tízfős hazai cégek 88 százaléka már szélessávú technológiát használ. A felsőbb szegmensek fokozatos telítődéséből adódóan az internetellátottság növekedése szinte már csak a mikrovállalati körből eredhet.

A BellResearch által éves rendszerességgel elkészített Magyar Infokommunikációs Jelentés üzleti internetszolgáltatással foglalkozó modulja szerint 2007-ben tízből hét hazai vállalatnál már elérhető a világháló. A becslések szerint közel 170 ezer hazai társas vállalkozás rendelkezik hozzáféréssel, amelynek 80 százaléka kevesebb mint 10 alkalmazottat foglalkoztat. Az internetpenetráció átlag feletti a budapesti székhellyel rendelkező cégek esetében, míg a legnagyobb - közel 10 százalékos - lemaradásban a délnyugat-magyarországi régió van.

Behozzák a lemaradást

A kutatássorozat idei eredményei azt mutatják, hogy az elmúlt egy év során a hazai, legalább 1 fős vállalati körben mintegy 3 százalékkal bővült az internetpenetráció. A technikai fejlődést jól mintázza, hogy az ellátottság mára az 1-9 fős mikrovállalatok körében is elérte a kétharmados arányt [66 százalék]. A nagyobb cégek persze már jó ideje "előrébb tartanak" - felismerve vagy legalább tesztelve az internetben rejlő lehetőségeket: gyakorlatilag az 50 főnél többet foglalkoztató vállalatok mindegyikénél, de még a 10-49 főt foglalkoztató kisvállalatoknak is a 95 százalékánál található legalább egy darab hozzáférés.

A penetráció kezdeti, viszonylag gyors növekedésének eredményeképpen a nagy-, közép- és kisvállalatok döntő többsége tehát ma már rendelkezik internetkapcsolattal, nagyobbrészt szélessávú technológiai alapokon. Az ellátottsági szint emelkedése mindazonáltal 2003 óta fo lyamatosan lassuló tendenciát mutat, ami a fokozatos telítődés következménye. A kisvállalatoknál a penetráció 2007-ben már 90 százalék fölé emelkedett, azaz a 10-49 főt foglalkoztató cégek e mutató tekintetében lassan beérték a legalább 50 alkalmazottal működő közép- és nagyvállalati kört. A növekedés üteme a számarányát tekintve meghatározó súlyú mikrovállalati szegmensben is lassul, bár a 2006-2007-es terminusban a penetráció itt még mintegy 3 százalékot emelkedett.

Változik a technika

A kis-, közép- és nagyvállalatok esetében - a telítettségközeli piaci helyzet következtében - az elmúlt év így sokkal inkább a sávszélesség bővítésének, semmint a penetráció növekedésének jegyében telt. A piaci folyamatok eltérően érintették a különböző hozzáférési technológiákat. Míg a dial-up hozzáférések aránya évről évre csökken [ma már csupán a legalább egy alkalmazottat foglalkoztató cégek 16 százaléka rendelkezik vele], addig az xdsl részaránya tovább nőtt, s a legnagyobb vállalatok kivételével domináns pozícióra tett szert. A nagyvállalatok körében, ha csak hajszálnyival is, de még mindig a bérelt vonali hozzáférés a leggyakoribb. A dedikált kapcsolatot biztosító, megbízható, de viszonylag drága bérelt vonali internetelérést a nagyvállalatok több mint fele használja, valamivel nagyobb arányban, mint az xdsl technológiát. Az egyértelműen feltörekvő kábeles internetelérés 2007-ben már a második leggyakrabban használt technológia, és főként a mikrovállalatok körében kedvelt.

A tervekről szólva

A BellResearch elemzői rámutatnak arra, hogy a következő időszakban az üzleti internetellátottság további növekedése szinte kizárólag a mikro vállalati szegmensből eredhet. A szolgáltatók számára így két lehetőség kínálkozik: újabb megoldásokat, szolgáltatásokat nyújtani a meglévő üzleti előfizetőknek [saját, illetve versenytársaik ügyfeleinek], valamint a mikrovállalatok körében bővíteni piacaikat.

Az elemzés emellett részletesen bemutatja az internetpenetráció alakulását az elmúlt években, az egyes hozzáférési technológiák részpiacait, valamint kitér a jelenleg internettel nem rendelkező vállalatok vásárlási/beszerzési terveire is.

Az elemzés az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag a BellResearch honlapjáról letölthető.

www.bellresearch.hu

A rovat további cikkei