Új technika az online kutatásokban - Az Eye Tracking

Az NRC újította kutatási technikáinak körét, így már azt is képes vizsgálni, hogy milyen irányba mozog a kutatásban részt vevő személyek szeme és mire fókuszálnak, miközben néznek egy képet vagy weboldalt. Az NRC a Meroving Kft.-vel együttműködve alkalmazza az Eye Trackinget (szemmozgás követést), ami olyan egyedülálló információkat szolgáltat a vizsgált személyekről, amelyeket más módszerrel nem képesek ilyen pontosan mérni a kutatók.

A szemmozgás követés során megállapítható, hogy egy-egy weboldal vagy állókép mely pontjait nézik meg alaposabban és melyeket felületesen a kutatásban részt vevő személyek. Kimutatható továbbá, hogy mennyi ideig fókuszálnak az egyes részekre, illetve, hogy milyen sorrendben követik szemükkel az oldal különböző pontjait. A módszer segítségével azonosítani lehet azokat a területeket, amelyeket a vizsgált személyek megnéznek, és azokat is, amelyek nem kerülnek a tekintetük látóterébe, valamint kimutathatók azok a pontok, amelyek gyakori nézettséget tudnak elérni. A vizsgálatban a számítógép két speciális kamerával követi a vizsgált személy szemgolyóit, miközben ő az ingeranyagot nézi.

A kutatás folyamán a kutatók nem csak megmutatják a résztvevőknek a vizsgálni kívánt weboldalakat, hanem egyszerű feladatokat végeztetnek el velük (pl. különböző információk keresése), és közben rögzítik a tekintet által bejárt útvonalat. Az adatfelvétel eredményeiből kialakíthatók az egyes személyek adott oldalakon megfigyelhető nézési jellemzői. Az eredményeket kétféle módon lehet megjeleníteni, scanpath analízissel, és attention level térkép készítésével.

A scanpath analízis

A scanpath analízis a fixációk sorrendjét és időtartamát adja meg. Ezt célszerű grafikus formában prezentálni. A nézési időre, intenzitásra a körök átmérője utal. A scanpath tehát megmutatja, hogy milyen útvonalat követ a szemünk a kép megtekintésekor.

Megvizsgálható továbbá, hogy létezik-e az egyes változatokra specifikusan jellemző nézési szekvencia, illetve különböznek-e egymástól e tekintetben a férfiak és a nők. (Igény szerint az egyéb demográfiai jellemzők mentén is célszerű lehet elvégezni ezt az osztást.)

Az attention level vagy hotspot térkép

A scanpath analízis mellett elkészíthető a képek egyes részleteire fordított nézési idő képenkénti elemzése, amelyből úgynevezett attention level vagy hotspot térkép készíthető el. Ezzel a képek egyes részleteire fordított nézési időt lehet megjeleníteni grafikus formában. Ebben az üzemmódban a scanpath analízis fixációs pontokra rajzolt köreit lehet más módon megmutatni. Azok a területek, ahol a kutatási alany figyelme tovább időzött, sötétítéssel vagy világosítással kiemelhetők a képből. Az ábra a jellemzően nem megfigyelt területeket fehérbe tolja, és a megfigyelt objektumokat mutatja kiemelve. Azok a pontok állnak intenzitásukban és tónusukban a legközelebb a valódihoz, amelyeket az alany a leginkább megnézett.

A szemmozgás követésekor kapott eredmények egyértelműen rávilágítanak arra, hogy mi ragadja meg a látogatók figyelmét, így kiváló segítség többek között weblapok készítéséhez, módosításához, reklámok, hirdetések, szórólap vagy újságcikk teszteléséhez.

Az Eye Trackinggel olyan információkhoz juthatunk, amelyeket hagyományos módszerekkel nem tudunk mérni, hiszen az a látogatók spontán reakcióját vizsgálja.

http://www.nrc.hu/aktualis?page=details&news_id=452

A rovat további cikkei