Új Magyar Reklámetikai Kódex

A hazai reklámipari szereplők etikai vállalásának legfontosabb dokumentumát 26 szakmai szövetség írta alá. A kódex megújításában a PMSZ is aktívan részt vett, a Szövetség javaslatai nyomán a szabályok immár a piackutatási eredmények etikus és megalapozott felhasználására is kiterjednek.

2009. szeptember 16-án 26 szakmai szövetség írta alá a Magyar Reklámetikai Kódex új, kibővített és átszerkesztett kiadását. Az előkészítő munkát az Önszabályozó Reklám Testület és a Magyar Reklámszövetség szakemberei végezték, az egyeztetésében a Piackutatók Magyarországi Szövetsége is részt vett.

A kutatói szakma képviseletében a PMSZ kiemelten fontosnak tartja, hogy a piackutatást minél szélesebb körben, helyesen és etikus módon alkalmazzák. A Szövetség normákkal, állásfoglalásokkal és tanácsokkal támogatja a kutatók és ügyfeleik munkáját, valamint - társszövetségekkel és szabályozó intézményekkel is együttműködve - fellép az iparágat érintő kérdésekben.

A Reklámetikai Kódex előkészítése során a PMSZ a kutatás hitelének és szakmaiságának védelmében a dokumentum kiegészítését kezdeményezte. Többkörös tartalmi és szövegezési egyeztetés után javaslataink a 10. cikkely módosított 7., illetve új 8. pontjaként kerültek a dokumentumba:

(7) A reklám nem élhet vissza kutatási eredményekkel, illetve műszaki és tudományos kiadványokból vett idézetekkel. Tilos a tudományos és kutatási eredmények és kifejezések megtévesztő felhasználása. Így különösen tilos a reklámban tudományos szakkifejezések, szavak alkalmazásával, valótlanul azt sugallni, hogy a reklámállítás tudományosan megalapozott. Az áltudományos vagy értelemzavaró szóhasználatot kerülni kell. Amennyiben a tudományos szakkifejezés használata indokolt, annak világosnak, félreérthetetlennek kell lennie.

(8) A reklám csak tudományos módszerekkel megalapozott piackutatási eredményekre hivatkozhat.

Az 5. cikkely 6. pontja a fogyasztók és a kutatás érdekeit együttesen védi a szakma hitelét és a kutatók iránti bizalmat kihasználó, piackutatásnak álcázott reklámtevékenységtől:

(6) A reklám a kommunikáció célját tekintve sem lehet megtévesztő, nem keltheti például tanulmány, elemzés vagy piackutatás látszatát.

Az új Magyar Reklámetikai Kódex 2009. szeptember 30-tól hatályos.

A kutatói szakma önszabályozásának nemzetközi alapja az ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research. A kódex magyar fordítását a PMSZ adta ki, a rendelkezéseket a Szövetség tagszervezetei magukra nézve kötelezőként fogadták el.

Kapcsolódó anyagok:

Magyar Reklámetikai Kódex 2009:

http://www.ort.hu/temp/magyar_reklametikai_kodex.pdf

ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research:

http://www.esomar.org/uploads/pdf/professional-standards/ICCESOMAR_Code_English_.pdf

Az ICC/ESOMAR piac- és társadalomtudományi kutatásokra vonatkozó nemzetközi kódexe:

http://pmsz.org/download/EsomarKodex/EsomarKodex.pdf

A rovat további cikkei