összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 25., hétfő

A minőségellenőrzés előre meghatározott standardok betartásának folyamatos, visszacsatolásos ellenőrzése a kutatás folyamatában. Célja a megfelelőnek tartott, paraméterekkel jellemezhető színvonal (minőség) biztosítása.

2011. április 25., hétfő

Az alapsokaságból (populációból) kiválasztott részhalmaz, amelyen a kutatást végezzük. A minta kiválasztásának módjától függően következtethetünk az alapsokaság egyes jellemzőire. A kutatás céljától függően az alapsokaság sokféle lehet: egy ország, egy város, egy városrész, egy vállalat dolgozói vagy fogyasztói stb. - ennek megfelelően a minta is állhat emberekből, háztartásokból, vállalatokból.

2011. április 25., hétfő

Azoknak a megfigyelési egységeknek a kiválasztása az alapsokaságból, akiknek megkérdezését, megfigyelését stb. a kutatás keretében elvégezzük. Azért választunk mintát, hogy azzal helyettesítsük az alapsokaság minden tagjának megkérdezését, megfigyelését.

2011. április 25., hétfő

Az a terv, amely a minta nagyságát, összetételének főbb ismérveit és kiválasztásának módját adja meg.

2011. április 25., hétfő

A fókuszcsoportot vezető személy, akinek feladata a csoporton belüli folyamatok irányítása, ellenőrzése az adatfelvétel céljainak elérése érdekében.

2011. április 25., hétfő

A fókuszcsoport tervezett forgatókönyve, amelyet a moderátor készít a maga számára, és amely alapján a fókuszcsoport munkáját irányítja. A forgatókönyv a tervezett teendők időbeli ütemezését is tartalmazza.

2011. április 25., hétfő

Az úgynevezett középértékek egyike. (Középértékek: az átlag, a módusz és a medián.) A módusz bármely értéksor legtöbbször előforduló értéke.

2011. április 25., hétfő

Egyes teszt, melynek során a tesztelő személy a tesztelt terméket nem más termékekkel, hanem saját korábbi tapasztalataival hasonlítja össze.

2011. április 25., hétfő

Olyan hosszabb ideig tartó kiscsoportos kvalitatív kutatás, amely egy populáció viselkedésének mélyebb megértéséhez nyújt információkat.

2011. április 25., hétfő

Erre a feladatra felkészített kérdezőbiztosok által megvalósított rejtett próbavásárlás, melynek célja a termékértékesítésben dolgozók, illetve az értékesítés egyéb körülményeinek felmérése.

2011. április 25., hétfő

A naplózó/naplóztató adatfelvétel olyan kutatás, ahol a vizsgálatba bevont személy (esetleg háztartás) egy, a naplózás céljaira előállított dokumentumot használ arra, hogy a vizsgált téma szempontjából releváns eseményeket, történéseket a számára előírt részletességgel jegyzőkönyvezze. Ilyen naplózó adatfelvétel segítségével valósul meg például a háztartáspanel, ahol a kutatásba bevont háztartások jegyzőkönyvet vezetnek napi vásárlásaikról.

2011. április 25., hétfő

Gyakran előfordul, hogy egy-egy kutatás megvalósításához nem szükséges, esetleg nem is lehetséges valószínűségi mintát venni. Ilyen esetekben használhatóak az úgynevezett "nem valószínűségi mintavételi technikák", amelyek alkalmazása során az alapsokaság elemeinek nem azonos az esélye a mintába kerülésre.

2011. április 25., hétfő

Olyan kutatás, amely az ország határain átnyúlik, nemzetközi dimenziója van.

2011. április 25., hétfő

A nominális skála a mérési skálák egyik "fajtája". Olyan skála, melynek értékei kategóriákat jelölnek, esetleg egyedi azonosítókat jelentenek (például férfi-nő, sorszám, telefonszám, stb.).

A nominális skálán az azonosító értéke önmagában semmit nem jelent, az egyes kategóriák között nincsen mennyiség összefüggés, nem lehet azt mondani, hogy az egyik kategóriába tartozó elem nagyobb, több stb., mint a másikba tartozó.

2011. április 25., hétfő

A vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak elemzésére szolgál a BCG mátrix, amely a termékeket, szolgáltatásokat vizsgálja piaci részesedésük és piaci növekedésük alapján. A terméket, szolgáltatást minősítésük alapján négy kategóriába sorolják: “kérdőjel”, “sztár”, “fejőstehén” és “döglött kutya”.