összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Zárt kérdés esetében a kérdőívben előre megadott válaszlehetőségek közül választanak a kérdezettek.

A zárt kérdések használatának egyik legfontosabb előnye, hogy a válaszok könnyen és gyorsan feldolgozhatóak. További előny, hogy alkalmazásukkal pontosan meghatározott területeket célozhatunk meg, az előre megadott válaszalternatívák pedig biztosítják, hogy a kutató számára releváns válaszok szülessenek. (Ez a nyitott kérdés esetében korántsem ilyen egyszerű.) Hátránya viszont, hogy a válaszalternatívákat a kérdőív összeállítója fogalmazza meg és gyakori hiba, hogy a válaszok a kérdőív készítőjének prekoncepcióit tükrözik.

 

A zárt kérdéseknek többféle formája létezik. Legegyszerűbb az igennel vagy nemmel megválaszolható ún. eldöntendő kérdés.

Példa:

Utazott-e már Ön az új Szupergyors Expresszen? 

 

1 - igen

 

2 - nem

 

A zárt kérdés egy másik formája esetében a kérdés megválaszolásakor a kérdezett több választ is megjelölhet a felsoroltak közül.

Példa:

Milyen teát szokott fogyasztani? Több válasz is adható!

 

1 - fekete teát

 

2 - zöld teát

 

3 - vörös teát

 

4 - egyéb teát, éspedig: ..............................................

 

98 - nem szokott teát inni

 

A zárt kérdések közé tartozik az ún. rangsor-kérdés is, melynek lényege, hogy a kérdezett a megadott válaszokat valamilyen szempont szerint sorrendbe állítja.

Példa:

Rendezze fontossági sorrendbe a következő szempontokat aszerint, hogy milyen szerepet játszottak az Ön döntésében az XY autómárka kiválasztása során. Kezdje a legfontosabbal!

 

ár

 

biztonság

 

külső megjelenés

 

márkaszerviz hálózat kiépítettsége

 

A zárt kérdésekkel szemben fontos követelmény, hogy a megadott válaszlehetőségek "listája" teljes legyen, azaz minden lehetséges válasz szerepeljen a válaszalternatívák között. Erre szolgál - többek között - az "egyéb, éspedig" válaszlehetőség megadása (lásd a másodikként megadott példát).

További fontos szempont, hogy amennyiben csak egy választ "engedélyezünk", a válaszalternatívák legyenek egymást kölcsönösen kizáróak. Ez a követelmény akkor teljesül, ha a kérdezettek nem érzik úgy, hogy több válaszlehetőségre is "igent" kell mondaniuk. Természetesen minden egyedi esetre nem lehet felkészülni, a válaszalternatívák leggondosabb megszerkesztése esetében is előfordulhat, hogy valaki nem talál a véleményét pontosan kifejező választ a felsoroltak között. Az ilyen helyzetek okozta bizonytalanságot csökkenthetjük, ha a kérdéshez hozzáfűzzük a "válassza a véleményéhez legközelebb álló választ" instrukciót.