összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 25., hétfő

A vakteszt a termékteszt klasszikus formája. A vakteszt során vizsgált termékeket semleges csomagolással látjuk el, amely nem utal sem gyártóra sem márkára. Mivel a vakteszt során a fogyasztók ítéletét nem befolyásolja a csomagolás, a márka, a termék imázsa, ára stb. - amely tényezők torzíthatják a fogyasztók értékítéletét -, ezáltal valóban a termék jellemzőit, vélt hasznosságát mérhetjük vele. A vaktesztek során többnyire élelmiszereket, kozmetikumokat, tisztító és tisztálkodási szereket, háztartási cikkeket vizsgálunk.

2011. április 25., hétfő

A vizsgálat során felkeresett/ a vizsgálatba bevont személyek közreműködési hajlandósága. A válaszadási készséget befolyásolhatja a kutatás témája, a válaszadók társadalmi-demográfiai jellemzői, az alkalmazott kutatási eszköz, sőt szezonális és területi hatások is.

2011. április 25., hétfő

Az a személy, aki egy kutatás keretein belül mint "közvetlen adatforrás" adatokat szolgáltat, azaz kitölti a kérdőívet, válaszol a kérdezőbiztosok kérdéseire, interjúalanyként részt vesz a kutatásban, stb.

2011. április 25., hétfő

A napjainkban – anyagi és adatvédelmi stb. korlátokra figyelemmel – alkalmazható mintavételi eljárások ritkán nyújtanak lehetőséget a konkrét válaszadó személy szerint történő kiválasztására. Ilyen esetekben – amikor például a mintát háztartás-mélységig sikerült pontosítanunk – a konkrét válaszadó kiválasztására  külön módszerek szolgálnak. Ilyen módszer lehet a Kish-kulcs, a legutóbbi, vagy a legközelebbi születésnap módszere stb.

2011. április 25., hétfő

A válaszmegtagadó a vizsgált mintába került olyan személy, aki megtagadja a kutatásban való közreműködést (nem vállalja a kérdőív kitöltését, illetve a kérdezőbiztosokkal való együttműködést). A kutatásban való közreműködés vállalása esetében is előfordulhat, hogy a válaszadó egyes kérdésekre nem kíván válaszolni (részleges válaszmegtagadás). A kutatások egyes típusai esetében a válaszmegtagadás mértékére, a válaszmegtagadókra vonatkozó adatok elemzése fontos információkkal szolgálhat.

2011. április 25., hétfő

Vizsgálattal történő megerősítés, amely bizonyíték arra, hogy a meghatározott, rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozó konkrét követelmények - például egy kérdőív vagy más vizsgálati módszer esetében – teljesülnek.

2010. május 25., kedd

A válaszadói minta kialakítására alkalmazott tudományos módszer, amely adott mintavételi hibatartományon belül teljes mértékben általánosítható az alapsokaságra. Többféle valószínűségi mintavétel létezik, pl. egyszerű, rétegzett, csoportos véletlen stb. A populáció minden tagjának egyenlő esélye van a mintába kerülésre. A véletlen mintavétel előnyei: kizárja a tudatos és nem tudatos mintavételi torzítás lehetőségeit, lehetővé teszi a minta reprezentativitását.

2011. április 25., hétfő

A valószínűségi mintavételi eljárások lényege, hogy az alapsokaságból véletlen kiválasztás alapján kerülhetnek az egyedek a mintába. Ez a fajta mintavétel lehetőséget ad a mintavételi hiba becslésére. A valószínűségi mintavételi eljárások körébe tartozik az egyszerű véletlen mintavétel, a rétegzett mintavétel, a szisztematikus mintavétel, a többlépcsős csoportos mintavétel.

2011. április 25., hétfő

A társadalomra illetve a gazdaságra vonatkozó „társadalomtudományi kutatások” összefoglaló neve. Leegyszerűsítve a közvéleménykutatás a társadalom, a társadalmi lét többé-kevésbé meghatározó jelenségeire irányul. A piackutatás a gazdaság és a piac jelenségeit, működési mechanizmusait kutatja.