összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 24., vasárnap

Úgynevezett parametrikus statisztikai eljárás. Valószínűségi mintavételen alapuló kutatások esetében azt mutatja meg, hogy a vizsgált csoportok átlagainak eltérése valóban szignifikáns-e.

2011. április 24., vasárnap

Két változó közötti kapcsolat (asszociáció) jellemzésére szolgáló elemzési módszer. A mátrixban többnyire két (nominális vagy ordinális) változó értékeinek együttes eloszlása ábrázolható, de léteznek többdimenziós kereszttáblák is.

2011. április 24., vasárnap

Olyan adatfelvételi módszer, ahol az adatfelvétel (a válaszadók megkérdezése) telefonon keresztül valósul meg.

2011. április 24., vasárnap

Olyan ügynökség, amelynek munkatársai különböző terepmunkák elvégzésére felkészített szakemberekből – kérdezőbiztosokból, fókuszcsoportok moderálását végző pszichológusokból, résztvevő megfigyelés megvalósítására képes etnográfusokból stb. áll. A terepmunka ügynökség e szakemberek munkáját értékesíti egy-egy kutatás erejéig a piackutató cégek számára.

2011. április 24., vasárnap

Tipikusan az instruktorok feladata. A terepen dolgozó kérdezőbiztosok munkájának közvetlen, illetve közvetett ellenőrzését jelenti az adatfelvétel során, illetve azt követően. (Ez utóbbira példa a válaszadók bizonyos százalékának telefonon történő megkeresése az elkészített interjú körülményeinek ellenőrzése céljából.)

2011. április 24., vasárnap

Az „in situ” megvalósuló adatgyűjtési tevékenység összefoglaló elnevezése. Ilyen például a személyes megkérdezés, a résztvevő megfigyelés stb.

2011. április 24., vasárnap

Különböző célú kutatási módszerek összefoglaló megnevezése, melynek során már létező terméket, vagy annak prototípusát vizsgálják. A terméktesztek két nagy csoportja a piaci tesz és az összehasonlító teszt.

2011. április 24., vasárnap

A hosszú életciklusú termelési eszközök piacára irányuló, esetenként speciális megközelítést és módszerek alkalmazását megkívánó kutatás.

2011. április 24., vasárnap

A rétegzett mintavételi eljárás összetettebb formája. Szabályai, illetve módszere megegyezik a rétegzett mintavétel esetében leírtakkal, a különbség csupán az alkalmazott rétegzési lépések számában van.

2011. április 24., vasárnap

Olyan kérdés, amelyre a válaszadó egyidejűleg több egymást nem kizáró választ is adhat. Például: Miként tájékozódik valamilyen eseményről? A válaszban több tájékozódási forrás is megjelölhető – televízió, nyomtatott sajtó stb.

2011. április 24., vasárnap

Több jelentése is van. Gyorsjelentés: a kutatás legfontosabb megállapításainak gyors, előzetes összegzése a megbízó számára még az elemzési folyamat befejezése előtt. Vezetői összefoglaló: a kutatási jelentés legfontosabb megállapításainak rövid, könnyen áttekinthető összefoglalása a tanulmány elején.