összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kockázatbecslési eljárás. (Magyarosított elnevezése GYELV). A módszer angol elnevezése olyan rövidítés, amely önmagában leírja a módszer lényegét, amely a strengths (erősségek), weaknesses (gyengeségek), opportunities (lehetőségek) és threats (veszélyek) reális számbavételéből, a megállapítások táblázatos megjelenítéséből áll. A SWOT analízis alkalmazási lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok. A módszer személyek, szervezeti egységek, vállalatok esetében éppúgy alkalmazható, mint országok, vagy nagy földrajzi régiók esetében.