összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Olyan eljárás, amely javítja a minta reprezentativitását, legalábbis a rétegző változók tekintetében. Használható akár az egyszerű véletlen, akár a szisztematikus, akár a csoportos mintavétellel együtt. Ezt a mintavételi eljárást akkor alkalmazzuk, ha az alapsokaság heterogén, és ha annak összetétele a legfontosabb ismérvek szempontjából ismert.

A rétegezett mintavétel első lépésében az alapsokaságot több csoportra bontjuk oly módon, hogy az adott ismérv szempontjából egy-egy csoportba egynemű elemek kerüljenek. A következő lépésben az egyes csoportokon belül egyszerű véletlen kiválasztást valósítunk meg. Az egyes csoportokból (rétegekből) kiválasztott elemek összessége adja a kívánt minta nagyságát.