összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 25., hétfő

Olyan többváltozós elemzési eljárás, amellyel egy függő váltózóval szembeni egy vagy több független változó lineáris asszociációját mérjük. A regresszió-analízis segítségével egy reprezentatív vizsgálat alapján a populációra vonatkozó általános összefüggések mellett, bármely, a populációba tartozó vizsgált elemre vonatkozó konkrét értékbecsléseket ki tudjuk számítani.

2011. április 25., hétfő

A minta jellemzője lehet, ha benne ugyanolyan a tulajdonságok megoszlása, mint az alapsokaságban. Az ilyen minták elemzésével nyert leírások és magyarázatok az alapsokaságra vonatkoztathatóak. A valószínűségi mintavételi eljárások alkalmazása eredményezi a reprezentativitást, a reprezentativitás teszi lehetővé az eredmények általánosíthatóságát és statisztikai következtetések megfogalmazását.

2011. április 25., hétfő

Olyan eljárás, amely javítja a minta reprezentativitását, legalábbis a rétegző változók tekintetében. Használható akár az egyszerű véletlen, akár a szisztematikus, akár a csoportos mintavétellel együtt. Ezt a mintavételi eljárást akkor alkalmazzuk, ha az alapsokaság heterogén, és ha annak összetétele a legfontosabb ismérvek szempontjából ismert.