összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 24., vasárnap

Longitudinális (hosszmetszeti) vizsgálat, a primer kutatások egyik fajtája, melynek során különböző időpontokban a válaszadók ugyanazon csoportjától (mintájából) gyűjtünk adatokat. Ugyanazon válaszadók több alkalommal is felkeresett csoportját (mintáját) panelnek nevezzük, ebből ered a panelkutatás elnevezés.

2011. április 24., vasárnap

Olyan alkalmazott kutatás, amelynek során valamely termék vagy szolgáltatás értékesítőinek vagy fogyasztóinak viselkedésére, szokásaira vonatkozó információkat gyűjtenek illetve elemeznek.

2011. április 24., vasárnap

Az 1997-ben alapított Piackutatók Magyarországi Szövetsége a magyar piackutató cégek tagságára alapozva tevékenykedik, mind az egyesület, mind annak tagjai a nemzetközi ESOMAR Kódexben foglaltakat betartva végzik tevékenységüket.

A Szövetség
- a hazai piac- és véleménykutatás önszabályozó, érdekképviseleti és piacvédő szerve,
- a kutatási szakma képviselője az ügyfelek, a válaszadók, a törvényalkotás és az iparág további érintettjei felé,
- aktív piacformáló és -növelő erő,
- iparágfejlesztő szakértőbázis,

2011. április 24., vasárnap

Önkitöltős kérdőív alkalmazásán alapuló kvantitatív kutatás, melynek során a kérdőíveket postai úton juttatjuk el a válaszadóknak. A módszer előnye relatív olcsósága. Hátrányai között említhetjük az ilyen vizsgálatokra jellemző alacsony válaszadói hajlandóságot, illetve azt, hogy a populáció egyes rétegei nehezen, vagy egyáltalán nem érhetőek el.

2011. április 24., vasárnap

A kutatás legfontosabb eredményeit összegző látványos, többnyire szóbeli előadás, illetve az annak során bemutatott anyag.

2010. április 3., szombat

A kiszolgálás minősége a hagyományos marketingkutatási eszközökkel mérhető ugyan, de a tapasztalatok szerint az ügyfelek által érzékelt kép nem mindig fedi a valóságot, ami legtöbbször abban nyilvánul meg, hogy a ritkábban bekövetkező negatív tapasztalatok dominálják az elégedettséget. Ezért az ügyfél-elégedettségi vizsgálatok nem a kiszolgálás minőségéről, hanem az ügyfelekben kialakult képről nyújtanak releváns információkat.

A Mystery Shopping módszerek fajtái

2011. április 24., vasárnap

Több értelemben is használt fogalom. Projektív tesztnek nevezik a jövőre vonatkozó olyan becslési eljárást, amely a múltra jellemző tendenciákat vetíti előre és így próbál következtetéseket levonni.

2011. április 24., vasárnap

A vizsgált személyek személyiségjegyeinek (önértékelés, motiváció, attitűdök stb.) mérhető és számszerűsíthető elemei, amelyek a kutatás témája szempontjából relevánsak.

2011. április 24., vasárnap

A mérési eljárás lényege, hogy a sok ötletet megengedő, sőt igénylő feladatokban a személy megoldásait három, esetleg négy fő mutatóban fejezi ki. A mutatók: a fluencia, a flexibilitás, az originalitás és esetenként az elaboráció.