összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 25., hétfő

Több megbízó különböző kutatási témáit tartalmazó kérdőívvel megvalósuló kutatás. Általában akkor csatlakoznak a megrendelők egy omnibusz kutatáshoz, ha országos, bizonyos demográfiai jellemzők szempontjából reprezentatív mintán, de kevés számú kérdést szeretnének vizsgálni. Ebben az esetben költség-hatékony megoldást jelent az omnibusz kutatás, hiszen annak költségei több megrendelő között oszlanak meg.

2011. április 25., hétfő

Az önkényes mintavételi módszer olyan nem valószínűségi mintavételi módszer, melynek során az alapsokaság tipikusnak, átlagosnak tekintett, esetleg legkönnyebben elérhető stb. elemeit választják a "mintába".

Az önkényesen választott "minta" semmilyen alapsokaságot nem reprezentál, az ilyen "mintán" alapuló kutatás eredményeiből általánosítani nem lehetséges.

2011. április 25., hétfő

Az adatfelvételnek az a módja, amely során a válaszadók maguk töltik ki a hozzájuk eljuttatott kérdőívet, amelyet a kitöltést követően valamilyen módon "visszagyűjtenek".

2011. április 25., hétfő

Olyan kutatás, amely az adatgyűjtés során a web adta lehetőségeket használja fel. A válaszadó otthonában vagy munkahelyén - akár többszöri megszakítással - töltheti ki az Interneten keresztül elérhető kérdőívet.

2011. április 25., hétfő

Az oszlopdiagram egy adatsor olyan grafikus ábrázolása, ami az adatok időbeli alakulásának ábrázolását (1. példa), vagy az egyes elemek egymás közötti összehasonlítását teszi lehetővé (2. példa).

1. példa:

Helyi Hírmondó című hetilap értékesített példányszáma 2001 és 2006 között

Oszlopdiagram

2. példa