összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 25., hétfő

A naplózó/naplóztató adatfelvétel olyan kutatás, ahol a vizsgálatba bevont személy (esetleg háztartás) egy, a naplózás céljaira előállított dokumentumot használ arra, hogy a vizsgált téma szempontjából releváns eseményeket, történéseket a számára előírt részletességgel jegyzőkönyvezze. Ilyen naplózó adatfelvétel segítségével valósul meg például a háztartáspanel, ahol a kutatásba bevont háztartások jegyzőkönyvet vezetnek napi vásárlásaikról.

2011. április 25., hétfő

Gyakran előfordul, hogy egy-egy kutatás megvalósításához nem szükséges, esetleg nem is lehetséges valószínűségi mintát venni. Ilyen esetekben használhatóak az úgynevezett "nem valószínűségi mintavételi technikák", amelyek alkalmazása során az alapsokaság elemeinek nem azonos az esélye a mintába kerülésre.

2011. április 25., hétfő

Olyan kutatás, amely az ország határain átnyúlik, nemzetközi dimenziója van.

2011. április 25., hétfő

A nominális skála a mérési skálák egyik "fajtája". Olyan skála, melynek értékei kategóriákat jelölnek, esetleg egyedi azonosítókat jelentenek (például férfi-nő, sorszám, telefonszám, stb.).

A nominális skálán az azonosító értéke önmagában semmit nem jelent, az egyes kategóriák között nincsen mennyiség összefüggés, nem lehet azt mondani, hogy az egyik kategóriába tartozó elem nagyobb, több stb., mint a másikba tartozó.

2011. április 25., hétfő

A vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak elemzésére szolgál a BCG mátrix, amely a termékeket, szolgáltatásokat vizsgálja piaci részesedésük és piaci növekedésük alapján. A terméket, szolgáltatást minősítésük alapján négy kategóriába sorolják: “kérdőjel”, “sztár”, “fejőstehén” és “döglött kutya”.

2011. április 25., hétfő

Nyitott kérdés esetében a kérdőívben nincsenek előre megadott válaszok, hanem a kérdezettek szabadon, saját szavaikkal fogalmazzák meg válaszukat.

Példa:

Melyek azok a problémák, amelyeket az Ön véleménye szerint a város önkormányzatának még ebben a ciklusban meg kellene oldania?

 

2011. április 25., hétfő

A nyomonkövető vizsgálat (a piackutatók szlegnje szerint: tracking kutatás) tulajdonképpen egy longitudinális/panelvizsgálat. Fő célja, miként azt neve is mutatja, a kutatás szempontjából releváns változások nyomon követése, mérése.