összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Az alapsokaságból (populációból) kiválasztott részhalmaz, amelyen a kutatást végezzük. A minta kiválasztásának módjától függően következtethetünk az alapsokaság egyes jellemzőire. A kutatás céljától függően az alapsokaság sokféle lehet: egy ország, egy város, egy városrész, egy vállalat dolgozói vagy fogyasztói stb. - ennek megfelelően a minta is állhat emberekből, háztartásokból, vállalatokból.

A minta minőségének legfőbb ismérve, hogy mennyire egyeznek meg a tulajdonságai annak a teljes sokaságnak a tulajdonságaival, amelyből vettük, azaz mennyire reprezentatív az egyes jellemzőkre. Egy bizonyos populációból vett minta mindig csak az adott alapsokaságra vonatkoztatva nyújt információkat. Például ha az alapsokaság az általános iskolában tanuló diákok, akkor a vizsgálat eredményei csak rájuk vonatkozóan szolgálnak adatokkal, a középiskolás diákokról például már nem.