összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Olyan technikák segítségével megvalósuló kutatások összefoglaló neve, amelynek célja elsősorban nem a vizsgált populációra érvényes megállapítások megfogalmazása, hanem a vizsgált jelenségek pontosabb jellemzése, megértésük elősegítése. A kvalitatív kutatás elsősorban a "mi?", "hogyan?", "miért" kérdésekre válaszol, de arra nem ad felelet, hogy "mennyi?". Kvalitatív kutatások esetében a mintanagyság kicsi.

A leggyakrabban alkalmazott kvalitatív módszerek közé sorolható például az egyéni mélyinterjú, a páros mélyinterjú, háromszög mélyinterjú, a csoportos interjú, a fókuszcsoport.