összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Egy független és egy függő változó egyidejű elemzése abból a célból, hogy jellemezzük a köztük feltárható tapasztalati összefüggést, melyet mint a függő és független változó közötti valószínűségi összefüggést értelmezünk.