összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A kérdőív a kvantitatív kutatás eredményessége szempontjából nagyon fontos adathordozó eszköz, ellenőrzése a kutatást végző cég IQM-tevékenységének (Information Quality Management) része.

A kérdőíveket a kutatás két szakaszában szükséges ellenőrizni. Egyrészt a terepmunka megkezdése előtt próbakérdezéssel (a részleteket lásd a próbakérdezés címszó alatt), másrészt a kitöltött kérdőíveket is ellenőrizni kell - formai és tartalmi szempontból egyaránt.

A formai ellenőrzés során megvizsgáljuk a rögzített információk olvashatóságát, feltárjuk az esetleges adathiányokat, illetve döntünk ezek esetleges pótlásáról.

A kérdőívek tartalmi ellenőrzése az ellentmondó, nem elégséges, vagy rossz információk, illetve a hibás továbblépési gyakorlat (hibás ugrások) kiszűrését jelenti. Ellentmondó vagy nem adekvát válaszok a kérdezőbiztos figyelmetlenségéből és a válaszadó következetlenségéből is származhatnak. Ha egy kérdőívben sok az egymásnak ellentmondó válasz, akkor az adott kérdőívet ki kell zárni a feldolgozásból.

A kérdőív ellenőrzés nemcsak a kérdőívek, hanem a kérdezőbiztosok munkájának ellenőrzését is szolgálja.

A kitöltött kérdőívek formai és tartalmi áttekintése után azt is meg kell vizsgálni, hogy az elfogadott kérdőívek száma és összetétele teljesíti-e a mintával kapcsolatos követelményeket.