összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Azon kérdezőbiztosok összessége, akik a személyes interjús kutatások terepmunkáját, a kérdőívek lekérdezését végzik. A kérdezőbiztosok munkáját regionális szinten instruktorok koordinálják. A területi reprezentativitás biztosíthatósága miatt fontos, hogy régiónként megfelelő számú kérdezőből álljon a hálózat. A kérdezőbiztosok minimum érettségivel (sok esetben diplomával) rendelkeznek, vannak köztük egy adott területre specializálódott személyek is, akik pl. csak próbavásárlást vagy mélyinterjút végeznek.

A kérdezők egy adott munka előtt oktatásban részesülnek az elvégzendő feladat jellemzőit illetően. Magyarországon a hálózatok közt nagy az átfedés, a kérdezők általában több cégnek is dolgoznak.