összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 15., péntek

Általában véve valamely jelenség fejlődését, időbeli alakulását vizsgáló kutatás, amely irányulhat tartósan érvényesülő tendenciák (trendek), vagy különféle jellemzőkkel körülírható szezonalítás sajátosságainak kutatására. Az idősoros elemzés a longitudinális kutatások (különféle panel-vizsgálatok) megközelítési módja.

2011. április 15., péntek

Értékítéletek összessége, amely érzésekből, véleményekből, beállítódásokból és tényekből alakul ki. Fajtái a termékimage, a vállalatimage és a védjegyimage.

2011. április 15., péntek

Olyan kvalitatív módszer, melynek során egy kontrollált körülményeket biztosító helyszínen végzünk a fogyasztókkal teszteket olyan stimulusokkal, amelyek esetleg máshol nem is állnak rendelkezésre. A módszer célja, hogy adatokat gyűjtsünk  a fogyasztók döntéseinek mozgatórugóiról, választásainak hátteréről.


A módszer kontrollálhatósága miatt – a résztvevők megfelelően kidolgozott szabályok szerint történő kiválasztása mellet – lehetőséget biztosít statisztikailag megbízható adatok gyűjtésére.

2011. április 15., péntek

Az instruktorok a kutatóintézetek vagy terepmunka ügynökségek azon munkatársai, akik a terepen dolgozó kérdezőbiztosok munkáját koordinálják. Az instruktorok jellemzően területi alapú hálózatokba szerveződnek, ahol minden instruktor egy-egy régiót, megyét, kistérséget stb. képvisel. A területi instruktorok munkáját a főinstruktor fogja össze.

2011. április 15., péntek

Az interjú a primer adatgyűjtési technikák összefoglaló elnevezése, melyek többsége a válaszadó(k) és az adatfelvételt végző kutató vagy kérdezőbiztos személyes találkozóján alapul. Az interjúkat sokféle módon kategorizálhatjuk, pl. a megkérdezettek száma szerint (pl. csoportos interjú, fókuszcsoportos interjú, mélyinterjú), a válaszadók köre szerint (pl. szakértői interjú), vagy a kérdezés módszere alapján (pl. kérdőíves interjú, telefonos interjú) stb.