összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 15., péntek

Az olyan együtt lakó személyek, akik egy lakásban vagy annak egy részében laknak, a létfenntartás (az étkezés, a napi kiadások stb.) költségeit legalább részben közösen viselik, háztartást alkotnak. A háztartást alkotó személyek többnyire, de nem szükségképpen rokonok. Összetétele szerint beszélhetünk családháztartásról, illetve nem családháztartásról. Az együtt lakó személyek száma alapján megkülönböztethetünk egy vagy többszemélyes háztartásokat.

2011. április 15., péntek

A háztartáspanel vizsgálat fogyasztói panelkutatás. A háztartáspanel vizsgálatok primer kutatások, más szempont szerint tekintve a longitudinális kutatások körébe sorolhatók.

Meghatározott árucsoport, többnyire napi fogyasztási cikkek fogyasztásának alakulását méri egy háztartáson belül, ugyanazon mintán, különböző időpontokban történő adatfelvétel segítségével.

2011. április 15., péntek

Elsősorban matematikai-statisztikai törvényszerűségekre épül. Voltaképpen azt a „pontosságot” (valószínűséget) adja meg, amely mellett egy kutatás eredményei elég jó pontossággal leírják a minta által reprezentált vizsgált sokaságot. (A reprezentációnak azonban számos, szigorúan érvényesítendő feltétele van.)

2011. április 15., péntek

A hólabda módszerű, vagy görgetett mintavétel a rejtett, vagy nehezen elérhető populációk esetében (pl. kábítószer-fogyasztók, etnikai kisebbségek stb.) alkalmazott nem valószínűségi mintavételi technika. Módja az, hogy a már megkérdezett személyektől kérünk javaslatot további válaszadókra, és ezt az eljárást addig folytatjuk, amig a "minta" tervezett számát el nem érjük. A mintavétel módja miatt a kutatás eredményeit nem tekinthetjük "reprezentatívnak".