összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kvalitatív kutatási módszer, amely nagymértékben kihasználja a csoportdinamikai hatásokat. Egy képzett csoportvezető (moderátor) irányítása mellet alacsony létszámú csoport (6-12 fő) tagjai egy meghatározott téma kapcsán fejtik ki véleményüket, nézeteiket. A moderátor egy vezérfonal (guide) mentén irányítja a beszélgetést, annak érdekében, hogy a csoporttagok ne térjenek el a témától.

A fókuszcsoportos beszélgetésekről általában nem csupán hangfelvételt, hanem videofelvételt is készítenek annak érdekében, hogy ne csak az elhangzottakat, hanem a résztvevők metakommunikációját is figyelembe lehessen venni az elemzés során. A kutatók az ún. detektív tükör mögül figyelik a fókuszcsoportos vizsgálatot.

A fókuszcsoport nem azonos a csoportinterjúval.