összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 15., péntek

Szóráselemzés. Célja annak megállapítása, hogy két populáció között adott dimenzióban megmutatkozó különbségek szignifikánsak, azaz „valódiak-e”.

2011. április 15., péntek

Úgynevezett változó-redukciós eljárás. A meglehetősen bonyolult matematikai  eljárás alkalmazásának célja, hogy a vizsgált változókat az egymás között mutatkozó korrelációjuk alapján - ha ez megalapozott - csoportosítsuk, és az így képzett változócsoportok mögött „megtaláljuk” a közvetlenül nem mérhető, de jól értelmezhető közös komponenst, a faktort.

2011. április 15., péntek

Ad hoc és primer kutatás. Abban az esetben végzünk feltáró kutatást, amikor egy probléma, vagy jelenség létét sejtjük, de pontos meghatározásához, leírásához további ismeretekre van szükségünk.

2011. április 15., péntek

Az a személy vagy szervezet aki/amely árut vásárol, terméket használ, szolgáltatást igénybe vesz. A fogyasztói lét szituatív állapot.

2011. április 15., péntek

Kvalitatív kutatási módszer, amely nagymértékben kihasználja a csoportdinamikai hatásokat. Egy képzett csoportvezető (moderátor) irányítása mellet alacsony létszámú csoport (6-12 fő) tagjai egy meghatározott téma kapcsán fejtik ki véleményüket, nézeteiket. A moderátor egy vezérfonal (guide) mentén irányítja a beszélgetést, annak érdekében, hogy a csoporttagok ne térjenek el a témától.

2011. április 15., péntek

A populáció (fogyasztók, konkurencia), a piac stb. területi alapokon történő szegmentálásának alapjául szolgáló változók. Földrajzi változók például: település-jelleg, regionális fekvés stb.