összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 13., szerda

European Federation of Associations of Marketing Research Organizations - a tagországok piackutatóit tömörítő nemzeti szervezetek európai szövetsége. Az EFAMRO célja, hogy képviselje tagjainak közös érdekeit és segítse külkapcsolataikat a különböző üzleti és megrendelői csoportosulásokkal, a nemzeti és nemzetközi hatóságokkal, beleértve a kormányzatokat és a nemzetközi testületeket.

Az EFAMRO-t 1992-ben alapították, jelenleg (2012) 10 ország kutatói szervezetei képezik a tagságot.

2011. április 13., szerda

Az egyszerű véletlen mintavétel a valószínűségi mintavételi technikák körébe sorolható eljárás. Egyszerű véletlen mintavétel olyan mintavételi módszer, melynek alkalmazása során esetén az alapsokaság minden tagjának ismert, és ugyanakkora esélye van a mintába kerülésre.

2011. április 13., szerda

A kutatás során összegyűjtött adatok feldolgozása (információvá formálása) annak érdekében, hogy következtetéseket fogalmazhassunk meg a bennünket eredetileg kutatásra ösztönző elgondolásainkkal vagy elméletünkkel kapcsolatban.

2011. április 13., szerda

Olyan vizsgálat, melynek célja korábban nem létező/nem ismert információk, adatok tapasztalati úton történő "előállítása". Az elsődleges vizsgálatok során gyűjtött adatok közvetlenül az adatok "hordozóitól" származnak, például megkérdezzük a válaszadókat, hogy miként vélekednek egy adott kérdésről, vagy megfigyeljük, miként viselkednek egy adott szituációban.

2011. április 13., szerda

A hipotézisvizsgálat során használt kifejezés. Az elsőfajú hiba azt jelenti, hogy a hipotézist elvetjük, pedig az igaz. (Lásd még nullhipotézis, illetve másodfajú hiba.)

2011. április 13., szerda

Elsősorban a reklámkutatások területén alkalmazott módszer, amely a reklámoknak a fogyasztókra gyakorolt egyik hatását, a rögzülést vizsgálja.

Többféle módszert alkalmazva, de minden esetben azt mérik, hogy a válaszadók milyen feltételek mellett, milyen mértékben és milyen tartalommal emlékeznek egy-egy márka/termék reklámjára, illetve, hogy e reklámok milyen hatásokat váltottak ki bennük.

2011. április 13., szerda

2011. április 13., szerda

Bizonyos adatfelvételi módszerek esetében (például postai, vagy elektronikus úton kiküldött önkitöltős kérdőívek alkalmazása során) a válaszadási arány emelésének hatékony módja. A nem válaszolóknak kiküldünk egy levelet, melyben emlékeztetjük a számukra eljuttatott kérdőívre, annak visszaküldési határidejére, és újra a részvételre buzdítjuk őket.

2011. április 13., szerda

Az ESOMAR a piac- és véleménykutatók nemzetközi szövetsége. Az European Society for Opinion and Marketing Research néven, 1948-ban alapított szervezet jelenleg (2011-ben) a világ több mint 120 országában összesen mintegy 4800 tagot számlál.

2011. április 13., szerda

Résztvevő megfigyelés, a „fogyasztót közvetlenül megismerni kívánó új módszerek” egyike. Célja a fogyasztók viselkedésének mélyebb megértése (consumer insight). Ezt a módszert az etnográfiában alkalmazzák, feltehetően erre utal az elnevezése. A megfigyelés a célcsoportba tartozó fogyasztók vásárlási, termékhasználati stb. magatartásának „természetes környezetükben” történő megfigyelésére irányul, de alkalmazható környezeti feltételek vizsgálatára (például egy boltban) is. A megfigyelés lehet fedett vagy nyílt, személyes vagy műszeres megfigyelés.

2011. április 13., szerda

A választások eredményeinek gyors előrejelzését szolgáló kutatási módszer. A válaszadókat meghatározott algoritmus szerint a szavazóhelyiségekből kilépő szavazók közül választják ki, és rövid kérdőívvel megkérdezik őket szavazataik felöl. Az exit poll mintája nem valószínűségi minta, a gyűjtött adatok komolyabb elemzések elkészítésére önmagukban általában nem alkalmasak.