összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2010. december 17., péntek

Egy, a jövőre vonatkozó csoportos előrejelzési kvalitatív módszer, melynek segítségével feltárhatóak a fejlődés jövőbeni fő irányvonalai, a várhatóan bekövetkező események és azok időrendi sorrendje. E metódust az 1950-es években dolgozta ki az USA-ban O. Helmes és T. J. Gordon a technológiai előrejelzés módszereként. A technológiai előrejelzés mellett használható a stratégiai tervezésben és a társadalomtudományi kutatásokban is.

2011. április 13., szerda

A "desk research" (másodelemzés, dokumentumelemzés) az adott kutatás témájához kapcsolódó, korábbi időpontban, más célból gyűjtött adatoknak az aktuális kutatási céloknak megfelelő rendszerezését, újraelemzését jelenti.

A kutatások desk research-el kezdődnek, mely a legfőbb kiindulási alapja lehet a vizsgálatoknak.

Előnyei között említhetjük, hogy a már meglévő információk többnyire olcsón, gyorsan megszerezhetőek és általában könnyen hozzáférhetőek.

2010. december 17., péntek

Egy irányban átlátszó tükör, elsősorban a fókuszcsoportos vizsgálatok esetében alkalmazzák. A detektívtükör alkalmazásának célja az, hogy a csoport tevékenységét megfigyelők jelenléte ne befolyásolja a szituáció résztvevőinek magatartását. Ha egy vizsgálat során megfigyelés céljából detektívtükröt is alkalmaznak, akkor ehhez az adatkezelési és etikai szabályok szerint a vizsgálatban közreműködő személyek előzetes beleegyezését kell kérni.