összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 13., szerda

A piackutatás azon területe, amely a végfelhasználók közötti e-kereskedelem (gyakran említik még, mint e-bolhapiac) sajátosságainak kutatásával foglalkozik.

2010. december 17., péntek

A CAPI (Computer Aided/Assisted Personal Interview) olyan személyes megkérdezés, ahol a kérdezőbiztos a kérdéseket a nála lévő hordozható számítógépbe programozott kérdőívről olvassa fel, a kapott válaszokat pedig azonnal e számítógépen rögzíti.

A CAPI során használt szoftver csökkentheti az adatfelvétel során keletkező hibák számát, például csak az egyes kérdések válaszkategóriáinak megfelelő, előre meghatározott értékeket engedi rögzíteni a program.

2010. május 25., kedd

Computer Assisted Telephone Interviewing, számítógéppel támogatott telefonos kérdezési módszer. A kérdőívet - kérdések sorrendjét, a válaszlehetőségeket és az ugratási sémát - előre beprogramozzák a számítógépbe. Az operátor a kérdéseket a számítógépbe programozott kérdőívről olvassa fel, és a kapott válaszokat a számítógépen rögzíti. Egyszerre csak egy kérdés jelenik meg a képernyőn, zárt kérdésnél a kérdező rögzíti a válaszadó feleletét, nyitott kérdések esetében pedig közvetlenül a számítógépbe gépeli szó szerint a válaszokat.

2010. december 17., péntek

A CAWI (Computer Assisted Web Interview) online kérdezési módszer. A válaszadó számára a kérdőív interaktív weboldalként jelenik meg számítógépe képernyőjén, melyet kitöltve a válaszait jellemző adatokat eljuttatja a kutató cég adatbázisába. A válaszadó otthonában vagy munkahelyén - akár többszöri megszakítással - töltheti ki a kérdőívet.

2010. december 17., péntek

A populációnak a kutatási hipotézis alapján (példáúl a fogyasztók marketingcélok alapján), vagy más módon körülírt azon csoportja, amelyről többet szeretnénk megtudni, és amelyből az e célt szolgáló kutatás mintáját választjuk.

2010. december 17., péntek

A census kifejezés eredetileg a választójog gyakorlásának bizonyos feltételhez (például vagyonhoz, adófizetéshez, műveltségi szinthez) való kötését jelentette. A társadalom, illetve gazdaságkutatások területén a cenzus az adott populáció gyakorlatilag valamennyi tagjára kiterjedő, elsősorban kérdőíves adatgyűjtés. Cenzus például a népszámlálás is.

2010. december 17., péntek

2010. december 17., péntek

2010. december 17., péntek

A csomagolásteszt klasszikus kísérleti módszer, amely az adott termék egyetlen tulajdonságát, a csomagolás megfelelőségét vizsgálja: mennyire praktikus, figyelemfelkeltő, mennyire illik a márkához, milyen a csomagolás vásárlásösztönző hatása stb.

Mivel a termék tulajdonságai közül egyetlen dimenziót vizsgál, a csomagolásteszt parciálteszt.

2010. december 17., péntek

A csoportdinamika a csoportban folyó események, pszichés történések és jelenségek összefoglaló elnevezése.

Csoporton alapuló adatfelvételi módszer esetén a résztvevők között megvalósuló interakciók, csoportdinamikai folyamatok irányítása elősegíti a tárgyalt téma hatékonyabb feldolgozását. Pl. a fókuszcsoportos vizsgálatok, a csoportos interjúk is főként a csoportdinamikai hatásokra támaszkodnak.

2010. december 17., péntek

Bár gyakran a fókuszcsoport szinonimájaként említik a csoportinterjú – még ha számos közös vonást mutat is azzal – nem azonos a fókuszcsoporttal. A csoportinterjú, amely a résztvevők nagyon pontos szempontok szerint történő kiválasztásán alapul, hatékony eszköze a csoportdinamikai jelenségek kiaknázásának, jól alkalmazható egymással ellentétes álláspontok ütköztetésére stb. A csoportinterjú esetében a válaszadók száma legfeljebb három fő.