összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2011. április 13., szerda

A piackutatás azon területe, amely a vállalatok között megvalósuló piaci tevékenységek, elsősorban az e-kereskedelem kutatására irányul.

2011. április 13., szerda

A piackutatás azon területe, amely a vállalatok és a végső felhasználók közötti kereskedelmi tevékenység – így például az e-kereskedelem, az ingyenes, illetve díjfizetés ellenében igénybe vehető tartalomszolgáltatás – kutatására irányul.

2010. október 31., vasárnap

Az alapsokaságra jellemző tulajdonságok (pontosabban az ezeket leíró valószínűségi változók jellemzőinek) megadása a mintára megállapított adatok alapján. A becslés úgynevezett becslőfüggvények alkalmazásával történik. A becslésekkel szemben két követelmény támasztható, a torzítatlanság és a konzisztencia.

2010. október 31., vasárnap

A vásárlóknak az eladóhelyi (POS – Point of Sales, POP – Point of Purchases) megkérdezéséhez/vizsgálatához meghatározott algoritmus szerint kiválasztott mintája.

2010. október 31., vasárnap

Ellenőrzött feltételek között, egy erre a célra kiválasztott kiskereskedelmi egységben megvalósuló próbavásárlás, melynek célja újonnan kifejlesztett vagy valamely jellemzőjében módosított termék piaci esélyeinek, helyzetének vizsgálata.