összes fogalom | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
2010. október 31., vasárnap

Egy alkalommal megvalósuló, projekttípusú vizsgálat, melynek során a kutatás alapjául szolgáló minta összeállítása is eseti jelleggel történik. Az ad hoc vizsgálatok alapjai lehetnek későbbi longitudinális vizsgálatoknak. Az ad hoc vizsgálatot keresztmetszeti vizsgálatnak is nevezik.

2010. október 31., vasárnap

Valamely sokaság egy-egy elemének meghatározott attribútumát (tulajdonságát, jellemzőjét) leíró érték, melyet közvetlen megfigyelés vagy mérés útján regisztrálunk. Az adat önmagában még nem információ.

2010. október 31., vasárnap

Az adatbányászat (DM - data mining) implicit, eddig ismeretlen és nagy valószínűséggel hasznos információk nagy adatbázisok tartalmából való részben vagy teljesen automatizált kinyerése mesterségesintelligencia-algoritmusok alkalmazásával.

Az adatbányászat fő célja az adatok rejtett összefüggéseinek feltárása. A módszert leggyakrabban használó üzletágak a következők: bankok, biztosítók, telekommunikációs cégek, tőzsde, kereskedelem, gyártástechnológia.

2010. október 31., vasárnap

Meghatározott kutatási célból összegyűjtött adatok - általában informatika eszközökkel történő - feldolgozása annak érdekében, hogy jellemzőik leírása, illetve a köztük feltárható összefüggések megismerése révén új ismereteket szerezzünk vagy hipotéziseink helyességét teszteljük.

2010. október 31., vasárnap

Minden olyan személy, szervezet, objektum vagy jelenség, amely a kutatás szempontjából értékelhető és elérhető/kinyerhető adatokat hordoz. Adatforrás lehet például szakirodalom, korábban készült adatbázis, szakértők stb. Adatforrás a megkérdezett személy is.

2010. október 31., vasárnap

Az adatfeldolgozás folyamatának egyik fázisa. Az adatbázisokban tárolt adatok minőségét javító, többnyire belső logikai ellenőrzésen alapuló eljárások összessége az adatfelvételi, a kódolási és a rögzítési hibák feltárása és kijavítása révén.

2010. október 31., vasárnap

Adatok gyűjtésének, feldolgozásának, felhasználásának és biztonságos tárolásának módjára vonatkozó szabályok, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

2010. október 31., vasárnap

Az ajándék (incentive) a piackutatásban - elsősorban a fókuszcsoportokban - részvételt vállaló személyek, válaszadók ösztönzését, illetve jutalmazását szolgálja, melyet a kutatásban való közreműködésükért kapnak. Különösen speciális célcsoportok esetében előfordul, hogy személyes megkérdezésen alapuló kérdőíves piackutatás esetén is apróbb ajándékot kapnak a válaszadók részvételük jutalmaként.

2010. október 31., vasárnap

Alapokaság az az elméletileg meghatározott sokaság, amelyet vizsgálunk, amelyre nézve megállapításokat kívánunk megfogalmazni. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy egy-egy kutatás során a teljes alapsokaságot vizsgáljuk, de többnyire az alapsokaságból kiválasztott mintába kerülő egyedeket (személyeket, háztartásokat, vállalatokat stb.) vonjuk vizsgálat alá.

2010. október 31., vasárnap

A többlépcsős mintavétel speciális módja. Akkor használjuk, amikor a populáció egyes alcsoportjainak elemszáma eltérő. Ilyenkor az alcsoportok egyes elemeinek a csoport méretével arányos mintába kerülési valószínűséget biztosítunk.

2010. október 31., vasárnap

Magas mérési szintű intervallum skála, amelynek van "nullpontja", és amelyen a sorrend, a különbség és az arány is értelmezhető. Arányskála például a válaszadók életkora, gyermekeinek száma, fizetésének összege stb.

2010. október 31., vasárnap

Az árrugalmasság a keresletnek vagy a kínálatnak az ár egységnyi változása következtében kialakuló módosulását jelenti. Az árrugalmasság vizsgálat a már piacon lévő termék kínálatának illetve keresletének egy esetleges vagy tényleges árváltozás hatására bekövetkező változását, illetve az esetleg meglévő helyettesítő termékek piaci súlyának alakulását méri.

2010. október 31., vasárnap

Tapasztalatokon alapuló beállítódások, viszonyulási minták, illetve motivációk - egyszóval attitűdök - vizsgálata a vizsgált csoport viselkedésének jobb megértése érdekében.

2011. április 13., szerda

A piackutatás azon területe, amely a vállalatok között megvalósuló piaci tevékenységek, elsősorban az e-kereskedelem kutatására irányul.

2011. április 13., szerda

A piackutatás azon területe, amely a vállalatok és a végső felhasználók közötti kereskedelmi tevékenység – így például az e-kereskedelem, az ingyenes, illetve díjfizetés ellenében igénybe vehető tartalomszolgáltatás – kutatására irányul.