módszertan

Elkészült a televíziós és rádiós közönségarány mérésének módszertana

NMHH

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a nemzetközi ajánlásokat és a jelenlegi hazai gyakorlatot alapul véve, a médiatörvény előírásainak megfelelően meghatározta a televíziós és rádiós közönségarány mérésének módszertanát.

Kérdezőbiztosi hálózat

Azon kérdezőbiztosok összessége, akik a személyes interjús kutatások terepmunkáját, a kérdőívek lekérdezését végzik. A kérdezőbiztosok munkáját regionális szinten instruktorok koordinálják. A területi reprezentativitás biztosíthatósága miatt fontos, hogy régiónként megfelelő számú kérdezőből álljon a hálózat. A kérdezőbiztosok minimum érettségivel (sok esetben diplomával) rendelkeznek, vannak köztük egy adott területre specializálódott személyek is, akik pl. csak próbavásárlást vagy mélyinterjút végeznek.

Valószínűségi mintavétel

A válaszadói minta kialakítására alkalmazott tudományos módszer, amely adott mintavételi hibatartományon belül teljes mértékben általánosítható az alapsokaságra. Többféle valószínűségi mintavétel létezik, pl. egyszerű, rétegzett, csoportos véletlen stb. A populáció minden tagjának egyenlő esélye van a mintába kerülésre. A véletlen mintavétel előnyei: kizárja a tudatos és nem tudatos mintavételi torzítás lehetőségeit, lehetővé teszi a minta reprezentativitását.

Tagszervezetek